Nowoczesna pracownia dla przyszłych dziennikarzy

Multimedialna pracownia dziennikarska na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego zostanie doposażona w sprzęt, na zakup którego pieniądze przekazał urząd marszałkowski.

Nowoczesne komputery dla studentów i prowadzących zajęcia, pozwalające na profesjonalny montaż telewizyjny i radiowy, studyjne mikrofony, sprzęt do nagrań wideo, to część zakupów, które możliwe są dzięki pieniądzom, przekazanym Uniwersytetowi Opolskiemu przez zarząd województwa opolskiego. Umowę na przekazanie dotacji podpisali z władzami uczelni marszałkowie Andrzej Buła i Zbigniew Kubalańca.

150 tysięcy złotych to nie pierwsza pomoc finansowa samorządu, dzięki której opolska uczelnia ma szansę rozwijać się i stawać atrakcyjną dla studentów. Przypomnijmy, że samorząd regionu wsparł m.in. potężny projekt tzw. „prószkowskiej pomologii”, polegający na stworzeniu Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Prószkowie pod Opolem. Pieniądze przekazano też na utworzenie kierunku lekarskiego, a następnie stypendia dla studentów medycyny.  – Sam sprzęt nie rozwiązuje problemów i nie wprowadza w nowoczesny proces edukacyjny. Opolska uczelnia ma bardzo dobrą kadrę, która otrzymuje kolejne instrumenty, które pozwalają na prowadzenie zajęć na wysokim poziomie – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Teraz władze regionu wsparły wyposażenie nowoczesnej pracowni multimedialnej, w której kształcą się m.in. przyszli dziennikarze i piarowcy.  Nowe, kupione za pieniądze z budżetu województwa komputery zostaną wyposażone w nowoczesne programy, m.in. do montażu telewizyjnego. Studenci będą mieć do dyspozycji kamerę czy nowoczesne aparaty pozwalające nagrywać filmy w 4K.

Rektor uczelni, prof. Marek Masnyk zapowiada, że w pełni pracownia powinna zacząć działać z początkiem nowego roku akademickiego. – Kształcimy prawie 300 studentów na kierunkach dziennikarskim, komunikacji społecznej, public relations. Tutaj będą się uczyć warsztatu dziennikarskiego. Pracownia wypełni nasze potrzeby związane, z przygotowaniem do tego zawodu. Mamy już studio telewizyjne i radiowe. Teraz przyszedł czas na pracownię – mówi prof. Marek Masnyk. Dodajmy, że uczelnia wyremontowała na swój koszt pomieszczenia, gdzie będzie znajdować się pracownia.

Dr hab. Adam Drosik, prof. UO, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, podkreśla, że wszystkie zakupy były omawiane ze studentami i pracownikami. – Będą pracować na takim sprzęcie, z którym spotkają się w przyszłości. Na uczelni mamy już Radio “Sygnały” i Telewizję “Seta”. Zdobywamy nagrody i wyróżnienia. Pracownia pozwoli wejść studentom na wyższy poziom – mówi Adam Drosik.

Marszałek województwa dodaje, że w tym roku opolskie uczelnie otrzymają m.in. 90 tysięcy złotych w ramach tzw. małych grantów na organizację konferencji i pracę dydaktyczno-naukową. Nowej formuły ma się doczekać nagroda Professor Opoliensis, której zasady wkrótce zostaną wypracowane ze środowiskiem naukowym.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy