Małe granty dla uczelni – konkurs rozstrzygnięty!

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Dofinansowanie otrzyma 10 projektów.

 Do konkursu mogły być zgłaszane projekty:

 • służące działaniom na rzecz młodzieży, w związku z ustanowieniem roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych, wielokulturowości, a także rozwojem kompetencji cyfrowych;
 • dotyczące wspierania działań służących otwartości i tolerancji, integracji międzykulturowej i działań antydyskryminacyjnych;
 • służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.

Uczelnie w sumie złożyły 12 wniosków, z czego 1 nie spełniał wymogów formalnych. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego nr 34/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., dokonała oceny ofert, w oparciu  o regulamin pracy komisji zawarty w ww. zarządzeniu oraz kryteria zawarte  w regulaminie konkursowym.

Zarząd Województwa Opolskiego podczas posiedzenia 20 kwietnia  2022 r. podjął uchwałę nr 6882/2022 o przyznaniu dotacji dla 10 projektów na łączną kwotę 91 800 zł:

 1. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – Akademia Umiejętności Zawodowych – VII edycja10 000 zł
 2. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – Akademia Umiejętności Informatycznych – II edycja9 600 zł
 3. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu – Nie było nas – był las. Nie będzie nas – będzie las6 700 zł
 4. Uniwersytet Opolski – Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie10 000 zł
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – Nagranie i wydanie płyty pt. “Chopin songs op. 74 – Inga Lewandowska”10 000 zł
 6. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – Punkt doradczo-konsultacyjny dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA – doradztwo biznesowe – 8 750 zł
 7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – Punkt doradczo-konsultacyjny dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA – doradztwo zawodowe –8 750 zł
 8. Politechnika Opolska – Inżynier 4.0 – warsztatowy zawrót głowy10 000 zł
 9. Politechnika Opolska – Promocja nauki i dydaktyki kierunków ścisłych na Wydziale Mechanicznym PO – 8 000 zł
 10. Politechnika Opolska – Inżynier środowiska w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju10 000 zł

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy