Radni województwa o edukacji

Opolscy radni wojewódzcy spotkali się – wzorem wielu poprzednich sesji sejmiku – on-line. Zajmowali się m.in. edukacją kulturową społeczności regionu i kształceniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w województwie opolskim. Wybrali także m.in. swoich przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

Jak mówił przewodniczący sejmiku Rafał Bartek, informacja nt. edukacji kulturowej w regionie została przygotowana na jedno z ostatnich posiedzeń sejmikowej Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego  i Wielokulturowości i na prośbę przewodniczącego komisji, Romana Kolka, została zaprezentowana także wszystkim radnym na sesji. Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO Monika Jurek informowała, że proponowane przez różne instytucje naszego regionu działania w zakresie edukacji kulturowej skierowane są do wszystkich grup społeczeństwa.  – Działania, zmierzające do podniesienia poziomu edukacji kulturowej podejmują zarówno jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Opolskiego, organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia, jak i animatorzy kultury. W wielu realizowanych przedsięwzięciach wykorzystywane są fundusze europejskie oraz środki Samorządu Województwa Opolskiego – mówiła. Takim sztandarowym projektem edukacji kulturowej w regionie jest program „EDUKO 2019-2021”, realizowany przez Muzeum Śląska Opolskiego. Łącznie w latach 2016-2021 w ramach tego programu zrealizowano 120 projekty, w których uczestniczyło 1270 osób. Programy edukacji kulturowej, cieszące się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, realizowane są także przez wszystkie pozostałe  wojewódzkie instytucje kultury, ale również przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji czy Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. – Z najbliższych planów należy wymienić powstające przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Centrum Integracji Cudzoziemców, które  planuje szkolenia z języka polskiego, na różnych poziomach, ale również  wydarzenia akcyjne i konferencje, np.: Dzień Wielokulturowości czy lokalne kampanie na rzecz tolerancji – informowała Monika Jurek.

Radni zajęli się też kształceniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.- Nadal toczy się w sejmie sprawa budżetu państwa, który ma być przyjmowany w czwartek. To jest jeszcze ostatnia szansa, aby przywrócić finansowanie edukacji mniejszościowej w Polsce, które ma ogromne znaczenie dla naszego województwa – mówił Rafał Bartek.  Dlatego radni podczas sesji mogli się dowiedzieć, jak to nauczanie wygląda w naszym regionie. Obecnie w województwie opolskim języka niemieckiego jako języka mniejszościowego dzieci uczą się w 109 przedszkolach, 242 szkołach podstawowych, 4 liceach ogólnokształcących i jednej szkole zawodowej. W zeszłym roku było to w sumie 28 800 uczniów. – Skala finansowania to jest jedna rzecz, ale możliwość dostępu do tej edukacji jest drugą sprawą i na ten temat będzie się toczyła dyskusja w czwartek – mówił Rafał Bartek. – My cały czas mamy nadzieję, że ta decyzja zostanie ponownie przeanalizowana przez rządzących, bo ma ogromny wpływ na nasze dzieci, na przyszłość kolejnych pokoleń – dodawał przewodniczący sejmiku.

Decyzje finansowe i osobowe

Radni zmienili Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2022-2023.  – Zmiany te pozwolą przede wszystkim na wypłacanie przyznanych stypendiów studentom kierunków lekarskich do końca ich nauki na uczelni – mówił marszałek Andrzej Buła.  – Naszym zamiarem jest, żeby docelowo około 90-100 osób otrzymywał takie stypendia – dodawał marszałek.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego sejmik wybrał swoich przedstawicieli na kolejną kadencję tego gremium – będą  nimi Jolanta Wilczyńska, Martyna Nakonieczny oraz Zuzanna Donath-Kasiura.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy