Przedłużenie terminu składania prac konkursowych w ramach konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?”

Nastąpiła zmiana regulaminu konkursu w zakresie przedłużenia terminu składania prac konkursowych – do 21 lutego 2022 r.

Szczegóły na temat konkursu, w tym aktualny regulamin oraz zaktualizowane plakaty w formie grafik do wykorzystania i opublikowania w mediach społecznościowych znajdą Państwo na stronie internetowej MRiRW w zakładce Informacja i promocja Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/my-i-ryby).

Dodatkowe pytania można kierować na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy