W zdrowym ciele zdrowy duch

Ta dewiza na pewno nie jest obca 150 wspaniałym zawodnikom z 16 drużyn, którzy wzięli udział w IV Wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowej dla Seniorów. Nie najważniejsze są tu medale i puchary, ale przełamanie barier, integracja i korzyści dla zdrowia.

Zawody nie mogły się rozpocząć nie inaczej niż zapaleniem symbolicznego znicza olimpijskiego, a uczynili to sportowcy Janusz Trzepizur i Barbara Bonk. Tradycyjne było również przejście i prezentacja drużyn z całego województwa.

Wśród wielu dyscyplin wymagających sprawności fizycznej, taktyki i zacięcia pojawiły się konkurencje z piłką lekarską, ping – pong, rzut do celu, biegi sztafetowe, puzzle olimpijskie czy rzut oszczepem.

Agnieszka Bączkowska z Fundacji Rozwoju Społecznego “Spinacz” przyznaje, że konkurencje były bardzo zróżnicowane. – Wymagają sprawności fizycznej, jak również koncentracji i skupienia. Przyznaliśmy medale za największą liczbę punktów, ale naprawdę wszyscy zostaną nagrodzeni. Tu liczy się chęć i sam udział. Wyróżnieni zostali również najstarszy zawodnik i zawodniczka Olimpiady. Króluje kategoria 60+, mamy osoby zaraz po 60-tce, ale również zawodników przed 80-tką czy 90-tką – mówiła. Edmund Wajde, koordynator wydarzenia, senior, człowiek niezwykle aktywny i pomysłowy zauważa wiele pozytywnych aspektów takich spotkań. Choć przyznaje, że należy traktować je bardziej w kategorii pozytywnej zabawy, aktywnego spędzania czasu niż rywalizacji sportowej. – Ideą wydarzenia jest integracja i rehabilitacja. Seniorzy wolą imprezę sportową niż kolejki do lekarza. To konkurencje w formie zabawy, adekwatne do wieku. Nikt nie wymaga od osoby 90-letniej bicia rekordu. Jesteśmy tu dla zdrowia – mówił.

Jak dodaje marszałek Andrzej Buła, warto słuchać seniorów, którzy niejednokrotnie częściej dbają o zdrowy ruch i codzienną aktywność niż młodsze pokolenia. – Takie dbanie o swoje zdrowie w sferze profilaktyki jest niezbędne. Możliwość ruchu i pokonywania swoich słabości ze względu na wiek jest dobrym przykładem dl młodszych pokoleń, ponieważ możemy zaobserwować obniżoną chęć do udziału w życiu sportowym wśród młodych ludzi. Warto korzystać z dobrej infrastruktury, boisk. Zauważyć możemy jednak, że z parków, skwerów, otwartych terenów zielonych korzysta wielu seniorów – wyjaśnia. Wraz z marszałkiem Andrzejem Bułą zawodnikom kibicowała Zuzanna Donath – Kasiura, wicemarszałek województwa.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ, a patronat nad nim objął marszałek województwa Andrzej Buła.

Nasze serwisy