Opolskie na rowery – podsumowujemy konsultacje

352 osoby wzięły udział w 12 spotkaniach konsultacyjnych, niemal dwieście uwag zgłoszono przez formularz dostępny na mapie i drogą mailową do urzędu marszałkowskiego.  Już za moment, po przeanalizowaniu tych uwag, rozpoczną się wizje lokalne w terenie i specjaliści będą inwentaryzować trasy rowerowe w regionie.

Cały maj trwały konsultacje istniejących tras rowerowych w ramach projektu unijnego „Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych  w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną”. Wzięli w nich udział nie tylko samorządowcy, ale także przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i  mieszkańcy. Konsultacje przeprowadzono w formule online.

– Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach i zechcieli przekazać nam uwagi – mówią marszałek Andrzej Buła i członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, którzy prowadzili spotkania konsultacyjne. – Liczna obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz duża liczba nadesłanych propozycji utwierdzają nas w przekonaniu, że stworzenie zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie opolskim jest ważne dla wielu środowisk w naszym regionie – podkreślają.

Imponująca liczba uczestników spotkań oraz zgłoszone uwagi pokazują, że mieszkańcy chcą jeździć po dobrych trasach, bezpiecznych i wygodnych dla rowerzystów, że coraz bardziej to lubią i że chcą stworzenia spójnej sieci tras rowerowych w województwie opolskim.

A jakie uwagi wnieśli uczestnicy konsultacji? Przedstawiciele samorządów nadodrzańskich apelowali o wykorzystanie potencjału turystycznego Odry, przez budowę drogi rowerowej po koronie wałów wzdłuż Odry oraz Kanału Gliwickiego. Atrakcją opisaną na szlaku rowerowym mógłby być według samorządowców powiatu krapkowickiego jedyny na Opolszczyźnie ręcznie sterowany prom pomiędzy Zdzieszowicami a Stradunią. Wiele gmin proponowało wykorzystanie pod trasy rowerowe zamkniętych już linii kolejowych. Nadleśnictwa wykazywały na  duże walory tras przebiegających przez kompleksy leśne, m.in. w Borach Stobrawskich. Wszystkie zgłoszone uwagi na pewną zostaną dokładnie przeanalizowane, by później mogły znaleźć swoje odzwierciedlenie w ostatecznej koncepcji tras rowerowych w regionie.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy