Zarząd województwa raz jeszcze zwiększył pulę pieniędzy na granty

O prawie 7 mln zł zarząd województwa opolskiego zwiększył pulę pieniędzy na granty na kapitał obrotowy dostępną w drugim naborze na ten cel z października 2020 r. W sumie kwota wsparcia w tym naborze wyniesie ponad 25 mln zł, a w dwóch przeprowadzonych ponad 42 mln zł.

Drugi nabór na granty na kapitał obrotowy, w którym bezzwrotne wsparcie mogą dostać firmy dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19, odbył się 7 października w godz. od 8.00 do 20.00. Przeprowadziło go podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). Wpłynęło w nim ponad 1200 wniosków.

Pierwotnie do podziału w tym naborze było 10,3 mln zł. Ale pod koniec 2020 r. zarząd województwa opolskiego po raz pierwszy zwiększył pulę na ten nabór. – Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na dokonanie przesunięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mogliśmy zwiększyć kwotę do podziału o 8 milionów 100 tysięcy złotych. To sprawiło, że kolejne blisko sto firm mogło dostać wsparcie w tej trudnej sytuacji – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła.

W ostatnich dniach, dzięki oszczędnościom z ostatniej unijnej perspektywy finansowej oraz różnicom kursowym, zarząd ponownie zwiększył pulę pieniędzy na granty o kolejne prawie 7 mln zł.W związku z kontrowersjami, jakie w całej Polsce wzbudziły nabory na granty, Komisja Europejska nie wyraża zgody na przeprowadzanie kolejnych – wyjaśnia dyrektor OCRG Roland Wrzeciono. – Mogliśmy jednak zwiększyć pulę na już przeprowadzony nabór, dzięki czemu będzie możliwe wsparcie dodatkowych około 170 firm.

W ubiegłym tygodniu do firm, które dzięki zwiększeniu puli pieniędzy na granty przez zarząd województwa mogą dostać wsparcie, zostało wysłane pismo wzywające do przesłania do OCRG – pocztą lub kurierem – załączników, które były wymagane w naborze. Są to firmy, których wnioski znalazły się na miejscach od 234 do 404 na liście firm oczekujących na ocenę w II naborze na granty. – Do wszystkich tych przedsiębiorców dzwonimy też z informacją, że przesłaliśmy do nich wezwanie do wysłania załączników – zapowiada Michał Durzyński, kierownik Działu Wsparcia Kadr dla Gospodarki w OCRG, który odpowiada za przeprowadzenie naboru na granty.

W sumie w ubiegłym roku OCRG przeprowadziło dwa nabory na granty na kapitał obrotowy – w czerwcu i październiku. Pierwszy nabór na granty na kapitał obrotowy odbył się w woj. opolskim 25 czerwca 2020 r. Wpłynęło w nim 1,5 tys. wniosków. Granty w ramach I naboru dostały 294 firmy z woj. opolskiego. W drugim naborze, przeprowadzonym 7 października 2020 r., wpłynęło ponad 1,2 tys. – Do chwili obecnej w ramach obydwu naborów 761 firm otrzymało wsparcie łączne w wysokości 32 milionów złotych – podsumowuje Roland Wrzeciono.

Granty na kapitał obrotowy to bezzwrotne wsparcie dla firm, o które mogli starać się samozatrudnieni, mikro i małe firmy z woj. opolskiego. Wsparcie na 3 miesiące dla konkretnej firmy mogło wynieść od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł, w zależności od liczby zatrudnionych. Wytyczne do naborów przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a pieniądze na ten cel zarząd woj. opolskiego przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020, czyli unijnych pieniędzy regionu.

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy