Konsultacje rozpoczęte – powiat nyski na początek

6 maja  rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjnych w sprawie stworzenia zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa opolskiego. To jeden z etapów realizacji projektu „Opolskie na rowery”, a pierwsza dyskusja dotyczyła powiatu nyskiego.

Efektem projektu „Opolskie na rowery” będzie opracowanie koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Ma ona  uporządkować obecny stan infrastruktury rowerowej i rowerowych szlaków w regionie, będzie także podstawą do ustalania przebiegu tras rowerowych oraz do projektowania i realizacji przyszłych inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji transportu niskoemisyjnego. Dlatego też niezwykle ważny jest udział w projekcie mieszkańców województwa, którzy właśnie teraz zapraszani są do konsultacji.

Spotkanie konsultacyjne w powiecie nyskim zgromadziło przedstawicieli samorządów, organizacji i instytucji oraz mieszkańców, którym zależy na rozwoju infrastruktury rowerowej.

Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza podkreślił na początku spotkania,  że to istotny projekt nie tylko dla samorządu województwa, ale dla całego regionu, a zwłaszcza dla tych, którzy chcą poruszać się po tym regionie na rowerach. – Zawiera on w sobie elementy, których nam brakowało, m.in. inwentaryzację naszego stanu posiadania związanego z infrastrukturą rowerową w województwie. Chcemy pokazać to, co mamy, a na spotkaniach konsultacyjnych czekamy na uzupełnienie tego o wiedzę przedstawicieli powiatów. Czekamy wiec na wszelkie uwagi – mówił.

Szymon Ogłaza przypomniał, że efektem projektu – oprócz koncepcji zintegrowanej sieci tras – będzie także jednolite oznakowanie tras, wyznaczenie i częściowe wybudowanie miejsc obsługi rowerzystów. – Będziemy również chcieli stworzyć aplikację, która pozwoli nie tylko sensownie poruszać się po tych trasach, ale pokaże też walory turystyczne regionu, położone wzdłuż tych szlaków – mówił.

Powiat nyski to jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie rejonów województwa, a więc jego skomunikowanie przez sieć tras rowerowych jest niezwykle istotne. Tobiasz Nykamowicz, współwykonawca inwentaryzacji i koncepcji sieci tras rowerowych informował, że te najważniejsze drogi rowerowe, przebiegające przez ten powiat to Euro Velo 9, Blue Velo wzdłuż Odry, trasa krajowa nr 12 po pograniczu polsko-czeskim oraz trasa krajowa nr 6.

– Koncepcja będzie zakładać stworzenie sieci tras rowerowych, przeznaczonej  do masowej turystyki, dla rodzin z dziećmi, jej kręgosłup muszą stanowić przede wszystkim drogi asfaltowe – wymieniał Tobiasz Nykamowicz. Szczegóły techniczne, jak i organizacyjne, zawarte są w załączonej prezentacji.

W konsultacjach w sprawie stworzenia zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa opolskiego może wziąć każdy zainteresowany. Zgłaszanie wszelkich uwag możliwe jest przez formularz, zamieszczony na stronie z mapą tras –  http://neuteno.pl/opolskie .

Prezentacja wykonawcy inwentaryzacji sieci tras – konsultacje

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy