Komitet Monitorujący on-line

W dniu 18 grudnia odbyło się – tym razem w formie zdalnej –  XXXI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020. Dyskutowano m.in. o tym, na jakim etapie jesteśmy w Regionalnym Programie Operacyjnym, była też mowa o nowej strategii rozwoju regionu.

Dotychczasowa współpraca w latach 2014-2019 pozwalała członkom tego gremium na regularne posiedzenia w trybie tradycyjnym.  Jednak w trakcie niemal całego trudnego 2020 roku, podczas zmagania się ze skutkami koronawirusa, członkowie Komitetu pracowali zdalnie. Zatwierdzając m.in. kolejne działania w celu łagodzenia wpływu pandemii na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Na grudniowym spotkaniu ze względów technicznych nie zaplanowano zatwierdzania uchwał, jednakże przedstawiono niezwykle ważne dla regionu informacje. Przedmiotem obrad było m.in. przedstawienie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zaprezentowano działania w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa i związane z nimi przesunięcia finansowe w ramach Programu.

Członkowie Komitetu zostali także poinformowani o stanie prac nad perspektywą finansową na lata 2021-2027 oraz zapoznali się z projektem Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego – Opolskie 2030, który przedstawił profesor Wojciech Dziemianowicz.

Spotkanie prowadził marszałek Andrzej Buła – przewodniczący Komitetu, a uczestniczyło w nim ponad 40 osób.  Marszałek poinformował, iż członkowie Komitetu wciąż intensywnie pracują. – Nawet teraz, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jesteśmy w trakcie kolejnej procedury obiegowej dot. zatwierdzenia strategii komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020 – mówił, prosząc członków Komitetu o aktywne przesyłanie kart do głosowania.

BŁ- DPO

Nasze serwisy