Wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych

W tym roku zarząd województwa po raz pierwszy ogłosił konkurs związany ze wsparciem instytucjonalnym czy doposażaniem biur organizacji pozarządowych. Właśnie podpisano umowy z tymi, którzy konkurs wygrali.

Na wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne trzeciego sektora zarząd województwa przeznaczył w tym roku 150 000 złotych. – Dzięki tym pieniądzom będzie można kupić np. sprzęt komputerowy i wszystko to, co służy organizacji pracy biura organizacji pozarządowej – mówi Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.

Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, który wręczył umowy przedstawicielom osiemnastu beneficjentów konkurs mówi, że pomysł na to działanie pojawił się w zarządzie województwa już jakiś czas temu.  – A w tym roku zderzył się z pandemią, w czasie której także ucierpiały organizacje pozarządowe, poprzez swoje zamknięte biura czy niezorganizowane, a wcześniej zaplanowane imprezy. Cieszymy się, że możemy im pomóc w tym trudnym czasie  – dodaje.

– Śledząc aktywność organizacji pozarządowych widzimy, że znacząco się profesjonalizują. Potrzebują pieniędzy na wkłady własne, promocję, organizację swojej pracy. Warto im w pozyskiwaniu tych pieniędzy pomagać – mówi Barbara Kamińska. A wicemarszałek Zbigniew Kubalańca dodaje, że taki konkurs będzie kontynuowany i zarząd już myśli nad zwiększeniem kwot dofinansowania.

Z pieniędzy cieszą się, rzecz jasna, beneficjenci.

Profesor Wiesława Piątkowska-Stepaniak , przewodnicząca  rady Fundacji „Prosto z serca” mówi, że fundacja przygotowuje pracownię komputerową i obliczeniową, która posłuży do badań przesiewowych mieszkańców regionu. Pieniądze zostaną przeznaczone na jej doposażenie. – To ważne działania prozdrowotne i promedyczne, które w dalszej perspektywie pozwolą ocenić, czy mamy zdrowe społeczeństwo.

Rafał Mościcki ze Stowarzyszenia Opolskie Lamy natomiast mówi, że mimo trudnej sytuacji epidemicznej ludzie chcą się spotykać.  – A my chcemy doprowadzić do tego, żeby organizować otwarte projekcje, które będą pozwalały na pokazanie ludziom kina w zupełnie innych warunkach niż zamknięta sala kinowa. Wychodzimy w plener – a formuła kina plenerowego, samochodowego pozwala działać zupełnie inaczej. I pieniądze przeznaczymy właśnie na organizację takich wydarzeń, przy zachowaniu, rzecz jasna, bezpieczeństwa.

Pełna lista beneficjentów pierwszego konkursu na wsparcie działalności organizacji pozarządowych  tutaj.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy