Pismo z MRiRW w sprawie stosowania art. 67b ust. 1 ustawy PROW 2014-2020 i konsekwencji pozostawiania wniosków bez rozpatrzenia

Szanowni Państwo,
W linku poniżej umieszczono pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania art. 67b ust. 1 ustawy PROW 2014-2020 i konsekwencji pozostawiania wniosków bez rozpatrzenia.

Pismo z MRiRW:

Nasze serwisy