Ponad 570 tysięcy złotych na projekty dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zarząd województwa podzielił 571 tysięcy złotych pomiędzy 19 organizacji pozarządowych, które zgłosiły projekty w konkursie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania będą finansowane z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do konkursu, ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, wpłynęło ponad 30 ofert na łączną kwotę przekraczającą 1,8 miliona złotych. Komisja konkursowa, po analizie wszystkich projektów, zarekomendowała zarządowi województwa 19 tych najwyżej ocenionych.

Najwięcej – bo 60 000 złotych – otrzyma Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym na projekt warsztatów dla dzieci i rodziców „Pozwól mi dorosnąć III”. 51 000 złotych otrzyma Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu na projekt „SAS obiektywnie”. Przypomnijmy, że stowarzyszenie pomaga osobom laryngektomowanym. Po 40 000 złotych otrzymają m.in. Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera na poradnik dla opiekunów osób z zespołami demencyjnymi i chorobą Alzheimera oraz regionalny oddział stowarzyszenia Olimpiady Specjalne  na cykl imprez sportowych „Jestem!”, skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dotacje zostały przyznane na projekty, dotyczące przede wszystkim organizacji warsztatów integracyjnych, terapii zajęciowej, edukacyjno-kulturalnych i zajęć sportowych dla osób z różnymi dysfunkcjami.

Pełna lista przyznanych dotacji na stronie ROPS:

http://www.rops-opole.pl/index.php?id=7&id2=0047#0047

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy