Kończy się remont odcinka DW 461 Brynica-Łubniany

Kierowcy już jeżdżą wyremontowanym, dwukilometrowym odcinkiem drogi wojewódzkiej z Łubnian do Brynicy.

Remontowana droga była w bardzo złym stanie technicznym. Liczne spękania, zaniżenia i deformacje nawierzchni (szczególnie przy krawędziach po obu stronach drogi) poza spadkiem komfortu jazdy mogły zagrażać bezpieczeństwu podróżnych. Dlatego w kwietniu rozpoczął się tu remont, którego koszt wyniósł 785 tysięcy złotych. Roboty wykonała firma VIANKO Tomasz Trzaskowski z Zawadzkiego.

Cały remontowany odcinek, od końca zabudowań w Łubnianach w kierunku na Brynicę to dokładnie 1 846 m. – Została wykonana nowa podbudowa bitumiczna, ułożono nową nawierzchnię ścieralną, poszerzono pas jezdni na łuku drogi na odcinku leśnym, co w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na drodze, wzmocnione i utwardzone zostały pobocza, odmulone rowy – wymienia Grzegorz Cebula, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. – To prawie dwa kilometry zupełnie nowej nawierzchni.  Dziś praktycznie zakończyliśmy całą inwestycję, właśnie wymalowano bardzo widoczne oznakowanie poziome – informuje.

Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza podkreśla, że to bardzo potrzebny remont, który poprawia nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców.  – Jak widać, to remont bardzo solidnie wykonany, którego koszt pokryliśmy z budżetu województwa.  Sukcesywnie z gminą Łubniany remontujemy tę drogę wojewódzką – dodaje. I rzeczywiście – od 2018 roku wybudowano 2,7 km ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowano 1,2 km drogi 461 w Jełowej, wykonano remonty na odcinku Kup-Brynica i na skrzyżowaniu w Brynicy. A od ubiegłego roku samorząd województwa podpisał  z władzami gminy dwie umowy o partycypacji w kosztach prac projektowych na łączną kwotę 400 000 zł. Kwota ta pozwoli przygotować przebudowę DW 461 w miejscowościach Brynica i Dąbrówka Łubniańska w przyszłych latach.

Jarosław Krzyścin, radny gminy Łubniany, który razem z przedstawicielami samorządu województwa był na miejscu inwestycji, dziękował za to, że władze regionu realizują swoje obietnice. – Spotykają się z mieszkańcami na zebraniach sołeckich, współpracują z wójtem i cały czas plan modernizacji tej drogi jest realizowany. Ta współpraca zmieni bezpieczeństwo w naszych sołectwach – cieszył się.

VR/ŁJ

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy