Czekamy na najlepszych Animatorów i Twórców Kultury

Od 1 lipca można już zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. Czas na zgłoszenia mija 15 września.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, zajmującym się działalnością kulturalną społecznie lub zawodowo, za istotne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury województwa opolskiego lub za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury województwa opolskiego. Wnioski o nagrody mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać od dnia 1 lipca do 15 września 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu lub w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3 w Opolu. W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące tego naboru – wraz ze wzorem wniosku – dostępne są na stronie. Można też dzwonić do Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego –  tel. 77 44 29 336, 77 44 29 331, 77 44 29 337.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy