Większa pomoc dla szpitala w Kluczborku

Zgodnie z decyzją zarządu województwa, Powiatowe Centrum Zdrowia S. A. w Kluczborku w ramach projektów unijnych otrzymało dodatkowe wsparcie finansowe. Te pieniądze, przyznane w ramach dwóch projektów,  mają pomóc w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. To w sumie o 1 805 392 złote więcej dla kluczborskiej placówki.

Pierwszy projekt dotyczy doposażenia szpitala w sprzęt i urządzenia medyczne, które mają poprawić dostępność i jakość leczenia anestezjologicznego i na intensywnej terapii. O jego dofinansowaniu zarząd województwa zdecydował jeszcze pod koniec marca, dodając szpitalowi  279,5 tysiąca złotych przede wszystkim na środki ochrony osobistej. Podpisany dzisiaj aneks to kolejne 525,8 tysiąca złotych na dodatkowy sprzęt, wspomagający pomoc chorym i zagrożonym koronawirusem. W sumie więc projekt ten otrzymał dodatkowo 805 tysięcy 392 złote.

Kolejny projekt, do którego wkrótce zostanie podpisany aneks, dotyczy rozwoju e-usług w powiatach kluczborskim i oleskim oraz gminie Kluczbork. Zarząd województwa wyraził zgodę na wprowadzenie do projektu nowego partnera – właśnie Powiatowego Centrum Zdrowia S. A. w Kluczborku, a tym samym zwiększenie dofinansowania projektu o 1 000 000 złotych. Te dodatkowe pieniądze pozwolą m.in. na wprowadzenie bezpiecznego dla pacjentów i pracowników szpitala systemu e-usług, a celem tych wprowadzanych usprawnień jest ograniczenie bezpośredniego kontaktu personelu medycznego i pracowników szpitala z pacjentami, kontrahentami i innymi klientami.

Starosta Mirosław Birecki informował,  że wraz z tą dodatkową pomocą kluczborska placówka otrzyma w tym roku dzięki pieniądzom UE i wsparciu marszałka w sumie 5 milionów 600 tysięcy złotych. – To naprawdę duże pieniądze, które pomogą szpitalowi wejść na wyższy poziom – cieszył się.

Prezes kluczborskiego szpitala Marcin Kisilica podkreślał, że ta dodatkowa pomoc to duże, konkretne pieniądze na walkę z COVID 19. – Oprócz potrzebnych środków ochrony osobistej kupimy m.in. przenośne zmgławiacze służące dekontaminacji pomieszczeń i ambulansów. Możemy też w szpitalu zamontować  dezynfektor do obuwia czy urządzenie do wytwarzania podciśnienia, które nie pozwoli przenosić się wirusom do kolejnych pomieszczeń. A pieniądze na e-usługi to krok milowy dla naszego szpitala. Będziemy mogli prowadzić e-porady, elektroniczną dokumentację medyczną, elektroniczne zapisy na badania i konsultacje czy też konsultacje na zasadzie teleporad – cieszył się.

Marszałek Andrzej Buła wyjaśniał, że ta pomoc to odpowiedź na zgłaszane przez szpital potrzeby, a możliwa jest m.in. dzięki wysokiemu kursowi euro. – Dzięki temu kursowi do naszego regionalnego budżetu unijnego wpłynęły dodatkowe 22 miliony złotych. Chcemy je więc wydać w miarę szybko na ważne potrzeby zgłaszane samorządowi województwa – mówił. Podkreślał też, że na dziś żaden ze szpitali w regionie, także tych prywatnych,  nie został pominięty  w podziale pieniędzy na walkę z COVID-19. – To kwota niemal 90 milionów złotych, przede wszystkim na środki ochrony osobistej, ale około jedna trzecia tej kwoty to zakup sprzętu, który jest potrzebny szpitalom na co dzień – dodawał.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy