Galmet w SZPiK-u

Firma Galmet to kolejny partner Zespołu Szkół nr 2 w Kluczborku, który w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, będzie przygotowywał młodzież do przyszłego zawodu.

Kluczborski Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego od lat współpracuje z firmami. Dzięki temu nie tylko w teorii, ale i w praktyce uczniowie tej szkoły mogą uczyć się przyszłego zawodu. Tutaj też rok temu otwarto Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Tym razem porozumienie o współpracy podpisała firma Galmet z Głubczyc.

– To kolejna świetna inicjatywa i dopełnienie już istniejącego w szkole SZPIK-u o firmę Galmet. Przedsiębiorstwo prężnie się rozwija, poszerza swoje rynki pracy i buduje kadrę. Szuka również dobrych rynków zbytu i prowadzi dobrą praktykę kariery wobec młodych ludzi, organizuje np. staże. A nasz projekt to powiązanie firm ze szkołami – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, obecny na podpisaniu porozumienia.

Marszałek dodaje, że projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy” sprawił, że obecnie staże odbywa około 5 tysięcy młodych osób. – Komplementarność i współzależność, to największy sukces tego projektu – podkreśla Andrzej Buła.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Kluczborku Marzena Perucka zaznacza, że bardzo jej zależy na praktycznej nauce zawodu. – Porozumienie z firmą Galmet to kontynuacja wcześniejszej współpracy. Teraz nasi uczniowie będą mogli odbywać praktyki, wycieczki zawodowe czy staże. Nasi mechatronicy i elektrycy w cyklu kształcenia będą mogli przekonać się do tego, czy chcą być zatrudniani w zawodzie, którego się uczą. Będą odbywać praktykę i poszerzać wykształcenie – dodaje Marzena Perucka.

Do projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy” włączyli się właściciele firm, którzy będą organizować nie tylko praktyki, ale również zajęcia w szkole.

Wiceprezes firmy Galmet Robert Galara mówi, że firma cały czas prowadzi nabory. – Potrzebujemy wykształconej kadry – zaznacza. – Ze szkołą współpracuje już kilka firm. Ta współpraca, gdzie łącznikiem jest urząd marszałkowski, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do tego projektu. Już wcześniej do naszej firmy zapraszaliśmy uczniów. Pokazujemy linie produkcyjne, ale co najważniejsze, słuchamy ich opinii na temat samych technologii – dodaje Robert Galara.

PW

Nasze serwisy