Nasze pogranicze magnesem turystycznym

Przez ostatnie lata tereny nadgraniczne zyskują blask i stają się jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów i mieszkańców. To efekt dobrze wykorzystanych pieniędzy, przekazanych przez marszałka województwa opolskiego. Zakończył się projekt, w którym unijna dotacja wyniosła ponad 18 milionów złotych.

Gminy Prudnik, Głuchołazy, Głubczyce, Kietrz i Branice zrealizowały wspólny projekt z unijnych dotacji. Dzięki niemu obszar Gór Opawskich i Bramy Morawskiej zyskał na atrakcyjności turystycznej. W Prudniku zbudowano m.in. ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Poniatowskiego, odnowiono „Małpi Gaj”, zamontowano nowe oświetlenia z zastosowaniem lamp energooszczędnych LED, zamontowano siłownie zewnętrzne. Od lat wykorzystywany teren „Koziej Góry” zyskał dodatkowe ścieżki pieszo-rowerowe, zbudowano sanitariaty, a wzdłuż alejek zamontowano liczne ławki. Jak wspomina Ryszard Zwojewski z Referatu Programów Rozwojowych w Prudniku, udało się połączyć sześciu partnerów dla jednego celu. – Kilka lat temu, jak rozpoczynaliśmy, współdziałanie kilku gmin w zdobywaniu pieniędzy nie było popularne – zaznacza. – W 2012 mieliśmy pierwsze spotkanie partnerskie, jeszcze nie było wtedy subregionów. Nasze hasło brzmiało: „działajmy razem”. Skorzystaliśmy z szansy. Dokonały się przez to bardzo duże zmiany, każde miasto zyskało. Zmieniły się parki, jak np. w Głuchołazach czy Głubczycach. Gdybyśmy zdobywali pieniądze w pojedynkę, nie byłoby takiej skali projektu – dodaje Ryszard Zwojewski. Dodajmy, że liderem tego projektu była gmina Prudnik. Dotacja wyniosła ponad 18 milionów złotych. – Jest coś takiego w tym projekcie, czego nie da się zmierzyć ilością wyłożonego bruku. Tutaj nie było rywalizacji, była współpraca  – mówi Ryszard Zwojewski.

O konieczności i korzyściach takiego współdziałania od początku mówi marszałek Andrzej Buła, który zaznacza, że jedynie współdziałając udaje się realizować pomysły ponadregionalne. – Dobre rzeczy dzieją się wtedy, kiedy ludzie współdziałają ze sobą. Brama Morawska to nie tylko jedna gmina. Należało połączyć te potencjały. Samorządowcy pod przewodnictwem ówczesnego burmistrza Prudnika Franciszka Fejdycha postanowili razem sięgnąć po unijne dotacje. To jest dla mnie ważna sfera organizacyjna projektu. Jest to nie tylko dobrze zagospodarowany teren, ale również konkretna oferta turystyczna – zaznacza marszałek Andrzej Buła.

Burmistrz Głubczyc Adam Krupa cieszy się z rewitalizacji parku. – To były pierwsze poważne prace remontowe od czasów wojny. Udało się przywrócić to miejsce do przedwojennego blasku. Sukces tego projektu został potwierdzony tym, że otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej w województwie opolskim – dodaje Adam Krupa. W Głubczycach również wykonano ciąg pieszo-jezdny przy ulicy Żeromskiego oraz Alei Lipowej. W ramach tych prac odnowiono m.in. fontanny i place  zabaw dla dzieci starszych i młodszych. – Teraz w ramach własnych środków zbudowaliśmy tężnię, mamy również nowy basen i park linowy – informuje burmistrz Głubczyc.

Efekty zmian widoczne są również w Głuchołazach. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego objęła m.in. budowę alejek spacerowych, odbudowanie Źródełka Wiktorii, uregulowanie Potoku Sarniego, modernizację amfiteatru leśnego oraz przeprowadzenie remontu konserwatorskiego kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczu Góry Parkowej. Jak opowiada Roman Sambor, zastępca burmistrza Głuchołaz, przed rozpoczęciem remontu należało odkupić dawny teren uzdrowiskowy. – Rozwiązaliśmy problem, który rozpoczął się w 1997 roku po powodzi. Ten kataklizm zdewastował tę część miasta. Od 2008 roku zaczęliśmy remontować nasz park. Współdziałanie w projekcie pozwoliło na wykorzystanie naszych pięciu minut. Po powrocie tych terenów do miasta chcieliśmy skumulować tutaj ruch turystyczny – dodaje Roman Sambor. Dodajmy, że w Kietrzu podobnie jak w pozostałych miejscowościach zbudowano ścieżki pieszo-rowerowe, odnowiono skwery. Tutaj też wyremontowano zabytkową kolumnę Nawiedzenia NMP.  Wiele zyskały również Branice. Dziś w nowoczesnych wnętrzach czas po zajęciach spędza młodzież w domu kultury. Wolny czas można spędzać również w odnowionym parku. Każda z gmin i powiat głubczycki przygotowały dodatkowo tablice informacyjne, aplikacje multimedialne, odbyły się również imprezy edukacyjno-informacyjne.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy