Brzeg świetnie kształci młodzież

Dzięki współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Powiatem Brzeskim w Zespole Szkół Budowlanych otwarto nowoczesną pracownię samochodową wartą ponad pół miliona złotych. To finał realizacji projektu 10.4 z RPOWO „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Oprócz modernizacji bazy kształcenia praktycznego, szkoła  wzbogaciła się też o wyposażenie kilku pracowni do realizacji zajęć przygotowujących przyszłych mechaników, logistyków, budowlańców czy sprzedawców.

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu został wyposażony w nowoczesny sprzęt. O urządzenia wzbogacono pracownie, w których odbywa się zarówno kształcenie, jak i przeprowadzane są egzaminy zawodowe. Dodatkowo szkoła otrzymała sprzęt komputerowy, rzutniki, drukarki. Uczniowie mają obecne dostęp do czterech pracowni od logistycznej i komputerowej po warsztat samochodowy. Ten wyposażony jest w urządzenia do diagnostyki, nowoczesny sprzęt do naprawy pojazdów i wymiany kół. To kolejna ze szkół w województwie opolskim, która skorzystała z projektu  „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

Norbert Muszyński uczy się w klasie technika samochodowego, już teraz niejednokrotnie pomaga w warsztacie samochodowym czy samodzielnie przeprowadza niektóre naprawy – Warsztat w szkole jest podobny do tego w którym pracujemy w trakcie praktyk. Uczymy się mechaniki oraz elektryki samochodowej. Korzystam w trakcie zajęć z profesjonalnych urządzeń do diagnostyki. Takie komputery można spotkać jedynie w profesjonalnych stacjach diagnostycznych. Dzięki temu możemy świetnie przygotować się do naszego zawodu. W przyszłości chciałbym pracować przy samochodach, dlatego wybrałem tą szkołę – zaznacza Norbert Muszyński.

O tym, że to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach, mówi dyrektor szkoły Renata Jabłońska-Denes. – Nasi uczniowie mają zapewnione kształcenie na bardzo wysokim poziomie. Po doposażeniu warsztatów mogą też przygotowywać się do przyszłego zawodu w warunkach zbliżonych do firm, np. logistycznych. Wspiera nas samorząd województwa opolskiego. Jesteśmy szkołą zawodową, kształcimy tutaj młodych rzemieślników. To oni w przyszłości będą zasilać rynek pracy. Muszą mieć pewność, że po zakończeniu edukacji będą zatrudnieni i mogą liczyć na dobrą wypłatę – dodaje dyrektor szkoły.

Szkoła współpracuje z wieloma firmami i warsztatami samochodowymi, od wielu lat silne są więzi z akademiami wojskowymi i żołnierzami z Brzegu.

Potwierdza to Roman Zięba, nauczyciel przedmiotów zawodowych.- Warsztat w naszej szkole funkcjonuje od wielu lat, ale dopiero program, z którego skorzystaliśmy, pozwolił go wyremontować i wyposażyć. Dzięki wsparciu urzędu marszałkowskiego i powiatu, powstają właśnie takie miejsca. Na początku warsztat funkcjonował m.in. dzięki lokalnym przedsiębiorcom. Dziś kształcimy w naszej szkole technika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych. Uczniowie odbywają zajęcia u pracodawców, ściśle współpracujemy z cechem rzemiosł – dodaje Roman Zięba.

W szkole są również stypendyści marszałka województwa opolskiego i prezesa rady ministrów. Julia Krakowiak uważa, że nauczyciele dobrze kształcą uczniów. – Mamy trzy egzaminy kwalifikacyjne. Te odbywają się w pracowniach, które dla nas zostały przygotowane. Teraz przygotowujemy się do ostatniego egzaminu. Dodatkowo przez półtora roku odbywamy praktyki w firmach. Byliśmy też we Włoszech w firmie, która nas do siebie zaprosiła. Ja miałam dodatkowo praktyki we Wrocławiu. Chcę właśnie w tym mieście kształcić się na politechnice na wydziale budownictwa – dodaje Julia. Paulina Sytnik chętnie chodzi w mundurze. Chciałaby połączyć służbę w wojsku z logistyką. – Bardzo interesuje mnie logistyka w wojskach lądowych. Chciałabym w przyszłości kształcić się w akademii wojskowej. To jest bardzo dobry kierunek, a służby mundurowe gwarantują bardzo dobrą pracę – zaznacza Paulina Sytnik.

 

Dodajmy, że unijny projekt jest realizowany  przez Samorząd Województwa Opolskiego. Pieniądze na ten cel dołożył też powiat brzeski. Całość prac pochłonęła ponad 520 tysięcy złotych. Dofinansowanie przekazane przez marszałka województwa opolskiego wyniosło 445 tysięcy złotych, a powiat brzeski dołożył 78 500 złotych. Wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt komputerowy kosztowało prawie 51 tysięcy złotych, a pochodziło z projektu “Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Lesław Tomczak podkreśla, że wszystkie szkoły w województwie, kształcące w zawodach, zostały bądź są doposażone w nowoczesny sprzęt. To dyrektorzy placówek decydują o swoich potrzebach. – To jest kolejna pracownia otwierana dzięki programowi „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Dodatkowo uczniowie uczestniczą w stażach, zajęciach w pracowni kształcenia zawodowego. Wyjeżdżają za granicę na targi branżowe czy do firm. Tam mają okazję zapoznać się z tym, co jest najnowocześniejsze na rynku – dodaje Lesław Tomczak.

PW

Nasze serwisy