LISTA OPERACJI INFORMUJĄCA O KOLEJNOŚCI PRZYSŁUGIWANIA POMOCY NA OPERACJE TYPU: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA oraz INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął listy operacji informujące o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu:

Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 12 września 2019 r. do 26 września 2019 r.
oraz
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 12 września 2019 r. do 26 września 2019 r.

Poniżej linki do list rankingowych:

Nasze serwisy