Ogromna oferta dla szkół, uczniów i nauczycieli

Stypendia, nagradzanie zdolnej młodzieży, atrakcyjne programy edukacyjne czy nauka języków obcych opolskich przedszkolaków. Samorząd województwa opolskiego przygotował bogata ofertę na ten rok zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Nie brakuje również inwestycji.

 

– Naszym celem jest poprawa funkcjonowania szkół. Wspieramy nauczycieli, uczniów, przekazujemy pieniądze na budowę pracowni, inwestujemy w naukę i infrastrukturę edukacyjną. Staramy się jak najlepiej wykorzystać fundusze unijne. Dzięki temu m.in. szkoły realizują swoje projekty – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Choć urząd marszałkowski nie sprawuje bezpośredniej opieki nad szkołami, ale dzięki swoim instytucjom je wspiera. Atrakcyjne programy edukacyjne realizuje przede wszystkim  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ale także Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, wojewódzkie instytucje kultury, w tym Muzeum Śląska Opolskiego realizujące projekt EDUKO czy Zamek Moszna. – Działania edukacyjne prowadzimy wieloaspektowo i bardzo szeroko – dodaje marszałek Andrzej Buła.

Monika Jurek, dyrektor departamentu zajmującego się edukacją podkreśla, że urząd marszałkowski wspiera uczniów również materialnie. Przyznawane są stypendia marszałka województwa opolskiego dla uczniów,  studentów i doktorantów. –Także nauczyciele otrzymują nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji. Kolejny raz przyznamy także nagrodę Professor Opoliensis, za najważniejszą pracę naukową. – mówi Monika Jurek.

W województwie opolskim od kilku lat funkcjonuje projekt stypendialny, realizowany z funduszy unijnych. W bieżącej edycji złożono około 1000 wniosków. Stypendium zostanie przyznane 250 uczniom i uczennicom w kwocie 3000 zł, wypłacanej w 10 miesięcznych ratach.

Wsparcie to nie tylko nagrody i wyróżnienia, ale również pieniądze, pomagające w rozbudowie infrastruktury w szkołach. Np. projekt „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowany jest od  2015 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Budżet projektu wynosi: ponad 30 milionów złotych.

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji to miejsce przyjazne edukacji nie tylko dla uczniów, ale również nauczycieli. Szef tej jednostki, Lesław Tomczak podkreśla, że jego instytucja wspiera, uczy i wyposaża szkoły.

Instytucja realizuje dziesięć projektów unijnych za łączną kwotę niemal 60 milionów złotych, z czego – jak mówi z dumą dyrektor – niemal 98% trafia bezpośrednio do placówek edukacyjnych, do uczniów i nauczycieli. – Inwestujemy, promujemy dobre praktyki, znaczący akcent stawiamy na pogłębianie i uatrakcyjnianie wiedzy. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji dociera także do przedszkoli. W tym roku rozpoczyna się pilotażowy projekt dwujęzyczności, związany z nauką języka angielskiego bądź niemieckiego wśród opolskich przedszkolaków. – Od października objęliśmy programem przedszkolaki z aglomeracji opolskiej, a od 1 stycznie dotrzemy do całego województwa opolskiego – mówi Lesław Tomczak.

Ciekawostką ma być pomysł utworzenia w ramach jednego z projektów Placu Wodnego w Niwkach pod Opolem. – Będzie to ogromna przestrzeń, gdzie uczniowie i najmłodsi poznają zasadę działania elektrowni wodnej. Nauczą się, jak w racjonalny sposób wykorzystać wodę. Postawiliśmy sobie za cel uświadomienie, że jeżeli będziemy potrafili mądrze wykorzystać wodę, nigdy jej nie zabraknie – opowiada Lesław Tomczak.

Opolscy nauczyciele będą mogli nadal uczestniczyć w projekcie Europejskie Szkoły Demokracji i Partycypacji, wspierającego nauczycieli w rozwijaniu kultury demokratycznej. Sami uczniowie mają dostęp do projektów w ramach Programu Erasmus+, Edu4Democracy.

W partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu prowadzone będą działania projektowe „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” Jak dodaje dyrektor RZPWE do spraw edukacji, Hanna Franczak, projekt zostanie rozpropagowany w całym województwie. – Chcemy zastosować nowoczesne formy edukacji. Uczeń ma nie tylko posiąść wiedzę, ale nauczyć się kreatywnych relacji w swoim środowisku i nabyć przydatne umiejętności na przyszłość. Musimy uczyć młodzież otwartości, kreatywności, chęci poznawania świta – dodaje Hanna Franczak.

PW/VR

Nasze serwisy