Kultura w sieci

O tym, jak promować i zachęcać do życia kulturalnego, rozmawiali specjaliści i animatorzy kultury na Zamku w Mosznej. Odbyło się tam IV Forum Ludzi Kultury i Edukacji organizowane przez Muzeum Śląska Opolskiego.

Przedstawiciele jednostek kultury spotkali się na Zamku w Mosznej, aby rozmawiać o projekcie Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie. Jak zauważa dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Monika Ożóg, organizator konferencji, systematycznie i konsekwentnie należy promować wszelkie działania związane z kulturą. Sam projekt, to właśnie aktywizacja do twórczego uczestnictwa w kulturze. W województwie opolskim prowadzonych jest wiele przedsięwzięć, przyczyniających się do pobudzania lokalnej wspólnoty. Jest to możliwie dzięki połączeniu edukacji i animacji kulturowej do twórczego udziału w kulturze dzieci i młodzieży oraz animatorów i ich opiekunów.

Monika Ożóg dodaje również, że edukacja kulturowa Opolszczyzny to program istotny dla całego województwa. – Cyfry mówią wszystko. Ponad 63 tysiące odbiorców, 1500 partnerów. Dzięki zarządowi województwa wspierana jest edukacja kulturowa najmłodszych. Rozmawiamy o tym, jak ważne jest sieciowanie, czyli współpraca miedzy instytucjami – tłumaczy Monika Ożóg.

– Całe województwo stało się jedną wielką instytucją kultury – dodaje zaś Barbara Kamińska dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO. – Instytucja to nie tylko mury, to jest potencjał i kapitał ludzi, którzy czują pasję do kultury i chemię do siebie. Rozumieją oni potrzebę wielokulturowego środowiska naszego województwa. Przed edukacją i kulturą stoją wyzwania. Dziś należy kreować nową tożsamość kulturową, która pozwoli funkcjonować w zmieniającym się świecie. Młodzi ludzie szukają tej tożsamości, wyznaczają nowe trendy. Ogromną rola odgrywa pielęgnowanie przeszłości i jednoczesne kształtowanie współczesności w kulturze. Potrzeba większego zaangażowania ludzi w kulturę, bowiem wielu siebie z tego procesu wyklucza – dodaje Barbara Kamińska.

Dyrektor kina Bajka w Kluczborku, Katarzyna Juranek Mazurczak, zrealizowała kilka projektów. – Dziś ważne jest partnerstwo, to jedno z zadań Bardzo Młodej Kultury. Po trzecim projekcie, który realizowałam w Kluczborku, zwróciłam uwagę na to, że sieć to nie jest zniewolenie, ale to płaszczyzna porozumienia. Im więcej partnerów zaangażowanych w pracy nad projektem, tym lepsze efekty  –  podkreśla.

W konferencji uczestniczył Robert Chmielewski z Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” z Wrocławia. – W Polsce jest 17 operatorów Bardzo Młodej Kultury. Opolszczyzna znacząco wyróżnia się na tym tle, dlatego tutaj przyjechaliśmy. W województwie dolnośląskim programem zajmuje się mały dom kultury, a tutaj duża instytucja, jaką jest muzeum.  Ośrodek Działań Artystycznych to mały ośrodek. Różnice są bardzo duże, my jesteśmy debiutantami, a tutaj od wielu lat jest realizowany ten program. Opolszczyzna jest świetnym przykładem sieciowania – tłumaczy.

Zbigniew Ziółko, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach dodaje:  – Nie mamy już wojewódzkiego domu kultury, ale zadania tej instytucji przejął program Bardzo Młoda Kultura.  Dobrze, że organizowane są szkolenia, opracowane programy dla młodych ludzi i niewielkich instytucji. Animatorzy jednocześnie uczą się pisania projektów, jak i realizują je przy ich pomocy. Te pieniądze są wydawane na to, co w danym miejscu jest potrzebne. Należy przypomnieć, że na początku program otrzymywał dofinansowanie rządowe, teraz tylko samorządowe ze strony urzędu marszałkowskiego – mówi Zbigniew Ziółko.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy