SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2018 – ogłoszenie konkursu

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.

Kandydatów do zaszczytnego tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2018 mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są poniżej oraz w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 10 lipca br. – o zachowaniu terminu decyduje data nadania. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o konkursie Społecznik Roku 2018

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie kandydata

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy