Raport o stanie województwa opolskiego za 2018 rok

Zarząd Województwa Opolskiego opracował  raport o stanie województwa za 2018 rok, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w poprzednim roku, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie tematem debaty podczas sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca br.

Wszyscy chętni mieszkańcy regionu mogą zgłosić się do tej debaty, zgodnie z art. 34a ust. 7 znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa.

Raport o stanie województwa opolskiego za 2018 rok

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy