Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza siedemnastą edycję Konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz gimnazjalnych (klasa III) z województwa opolskiego.

Celem konkursu jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i systemu wartości demokratycznych. Organizatorowi zależy na zainteresowaniu młodzieży wiedzą o samorządzie oraz przygotowaniu jej do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

W związku z przypadającym w 2019 roku 20-leciem samorządności oraz 15 rocznicą przystąpienia Polski do UE, przygotowane zostaną dodatkowe pytania (zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej), dotyczące tych właśnie zagadnień.

Nad prawidłowym przebiegiem finału wojewódzkiego będzie czuwać Komisja Konkursowa.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolskiego Kuratorium Oświaty. Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. ETAP I – eliminacje szkolne, organizowane przez dyrektorów szkół, którzy ustalają formę tego etapu, po nim dyrektor szkoły zgłasza do eliminacji wojewódzkich maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły, przyjmowanie zgłoszeń kończy się z dniem 10 maja 2019 roku – decyduje data wpływu do urzędu.
  2. ETAP II – FINAŁ WOJEWÓDZKI – 17 maja 2019 roku o godz. 900, w Sali Orła Białego. Dla wszystkich uczestników tego etapu najpierw jest część pierwsza – pisemna – test składający się z 30 pytań. Potem część druga – ustna, dla uczestników którzy w części pisemnej zajęli 10 pierwszych miejsc.

Na zwycięzców Konkursu czekają trzy główne nagrody o wartości:

  1. I miejsce – 1.000 zł brutto,
  2. II miejsce – 800 zł brutto,
  3. III miejsce – 600 zł brutto.

Szczegóły w regulaminie konkursu. Poniżej także karta zgłoszenia i zagadnienia oraz literatura dla uczestników.

 

Nasze serwisy