Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – zapraszamy 28 marca

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego zapraszamy na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa opolskiego.

Tematem będzie stosowanie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24  października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z  realizacji zadania publicznego oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24  października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wraz z programem.

               Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. w godz. 11.00 – 15.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu.

Poniżej zaproszenie i program szkolenia.

Zaproszenie na szkolenie dla NGO

Program szkolenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy