Komisja Sejmiku w OCRG

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki gościło, w dniu 18 lutego, Komisję Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki.

Zbliża się kolejna sesja Sejmiku województwa, która została zaplanowana na 26 lutego. Przed sesja obradują komisje sejmikowe.

Radni  z Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki mieli tym razem okazję do zapoznania się z działalnością OCRG i realizowanymi przez tę jednostkę projektami wsparcia przedsiębiorców. Posiedzenie było także okazją do zapoznania się ze sprawozdaniami z funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli oraz Biura Województwa Opolskiego w Moguncji, które także wspiera opolskich przedsiębiorców na niemieckim rynku.

Nasze serwisy