WRDS rozpoczyna kolejny rok pracy

Pracodawcy przejęli przewodniczenie w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Chcą zadbać o prawa pracowników i przedsiębiorców. Przewodniczącą została Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz z Izby Rzemieślniczej w Opolu. 

Obradująca 29 stycznia Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła kolejny rok pracy. Jednym z głównych punktów był wybór nowej przewodniczącej na ten rok, którą została Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz. Przypomnijmy, że w skład rady wchodzą: marszałek województwa i strona samorządowa, przedstawiciele organizacji związkowych, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz wojewoda.

Nowo wybrana przewodnicząca wraz z całym zespołem chciałaby uczestniczyć w przygotowywaniu nowej strategii rozwoju dla województwa opolskiego. Jak przekonuje Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, tegoroczne posiedzenia będą skupiały się głównie wokół problematyki przedsiębiorców, braku pracowników oraz sytuacji opolskiego przemysłu.

– Po objęciu przez pracodawców przewodnictwa chcemy bardziej zaangażować się w korelowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Chcemy, aby to kształcenie sprawiało, że będziemy zaspokajać potrzeby rynku pracy. Ważkimi tematami są te związane z ochroną zdrowia, opieką i wsparciem seniorów – mówi nowa przewodnicząca WRDS.

Przewodnicząca zauważa brak pracowników i zainteresowania młodzieżą kształceniem się w zawodach najbardziej oczekiwanych przez pracodawców, takich jak np. budowlańcy, technicy, rolnicy czy pielęgniarki.

Dodajmy, że w zeszłym roku przewodniczenie WRDS było w rękach wojewody.

PW

Nasze serwisy