Pamiętają i chcą się spotykać

Jak co roku, marszałek województwa zaprosił działaczy opozycji demokratycznej lat 80-tych na spotkanie upamiętniające rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Te organizowane już od dziesięciu lat doroczne spotkania w Muzeum Śląska Opolskiego są okazją do przypomnienia działań i uhonorowania osób zaangażowanych w ideę budowy suwerennego państwa, które to zaangażowanie często przypłaciły represjami podczas stanu wojennego.  Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, dziękował wszystkim zaproszonym za obecność na tej rocznicowej uroczystości, ale przede wszystkim za ich odwagę. Podkreślał, że to właśnie oni najwięcej  mogą powiedzieć o tragediach i wydarzeniach stanu wojennego, które dotykały Polaków.

Tradycją tych spotkań jest uhonorowanie przez marszałka odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” działaczy antykomunistycznych lat 80-tych. W tym roku odznakę odebrał  Wojciech Podhajecki, który w ubiegłym roku nie mógł uczestniczyć w takim rocznicowym spotkaniu. W latach 80-tych był aktywnym uczestnikiem działalności wydawniczo-kolportażowej w Nysie, a w roku 1989 uczestniczył w odtwarzaniu struktur NZS w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, stając na czele organizacji.  Wojciech Podhajecki wcześniej został uhonorowany za swoją działalność Krzyżem  Wolności i Solidarności. Odznakę otrzymała także Danuta Wróbel, która całe życie zawodowe jak i społeczne związała  ze służbą zdrowia i Opolszczyzną. Od 1979 roku pracowała w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu,  przez wiele lat przygotowywała też młodych do pracy z ludźmi.  Głęboko wierząca, bardzo przeżyła wprowadzenia stanu wojennego. W  tych grudniowych dniach zawsze pamiętała o ludziach, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Imponowała swoją postawą, zaangażowaniem zawodowym i społecznym, ujmującym sposobem bycia, otwartością i niezwykłą życzliwością wobec ludzi.

Rocznicowe spotkanie zakończył występ artystyczny i  – tradycyjnie – wspólne odśpiewanie pieśni „Żeby Polska była Polską”.

VR

Nasze serwisy