Zadbaliśmy o wszystkie sfery życia

Podsumowaniem mijających czterech lat zakończyła się ostatnia sesja  sejmiku województwa w tej kadencji. Były też kwiaty, pożegnanie radnych, którzy już nie będą zasiadać w sejmiku szóstej kadencji i odsłonięcie tableau z wizerunkami wszystkich radnych kadencji 2014-2018.

Marszałek Andrzej Buła, który podsumował mijającą kadencję kilkoma liczbami podkreślał, że były to lata dobrej współpracy. – Zadbaliśmy o wszystkie sfery życia. Podstawą do tego były dobre finanse, bo to bezpieczeństwo finansowe warunkuje nasze działania. Zmniejszyliśmy poziom zadłużenia regionu o blisko 100 milionów złotych, spadł też koszt obsługi długu – z niemal 10 milionów złotych do 4,2 miliona, a jednocześnie wzrosła kwota wydatków – z 391,5 miliona złotych w 2015 roku do 536,5 miliona złotych w tym roku – wyliczał marszałek.

I właśnie te bezpieczne finanse sprawiły, że w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły nakłady na kulturę, sport czy współpracę z organizacjami pozarządowymi. W kulturze to nie tylko dotacje dla instytucji wojewódzkich, ale także promocja inicjatyw kulturalnych w całym regionie czy inwestycje, poprawiające warunki korzystania z oferty kulturalnej. W sporcie to był także czas systematycznego wzrostu finansowania, a kierunki działań zostały wydyskutowane z przedstawicielami najważniejszych związków i federacji sportowych.  Zupełnie zmieniło się podejście do organizacji pozarządowych w tej kadencji. – Powstało Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, dedykowane właśnie organizacjom. Wzajemnie się od siebie uczyliśmy i staraliśmy się wypracować partnerstwo, zbudowane na realnych możliwościach – mówił marszałek. Inspirację i możliwość dialogu dają także powołane fora – seniorów i młodzieży. Nową możliwością działania dał także Marszałkowski Budżet Obywatelski, który okazał się już dużym sukcesem, co pokazują dwie pierwsze edycje tej inicjatywy.

Samorząd województwa nie jest organem nadzorującym ani prowadzącym dla szkół w regionie, ale dzięki dobrym pomysłom i współpracy wielu instytucji udało się wypracować ciekawą politykę edukacyjną, inwestując przede wszystkim w szkolnictwo zawodowe i zbliżenie szkół do rynku pracy. – Są coraz lepsze relacje z przedsiębiorcami. Bo nie chodzi tylko o pieniądze, ale i dobre samopoczucie przedsiębiorców w regionie. Żeby przedsiębiorcy widzieli w nas partnera – mówił marszałek wskazując, że to dobre partnerstwo udało się wypracować.

Mówiąc o inwestycjach, marszałek Andrzej Buła podkreślał, że ostatnie lata to ponad 180 zadań na drogach w regionie.  – To czas ogromnych robót budowlanych na drogach, które cały czas trwają, bo przed nami dokończenie bardzo ważnych inwestycji – obwodnicy Malni i Choruli czy budowa obwodnicy Dobrodzienia – mówił marszałek regionu. To także nowoczesny tabor kolejowy i uzyskana zgoda Komisji Europejskiej na modernizacje dwóch szlaków kolejowych: Nysa-Brzeg i Opole-Kluczbork.

 

Wspólnym wydatkiem sejmiku i zarządu województwa jest nowa baza dla śmigłowca ratunkowego, powstanie której jest wynikiem ogromnej konsekwencji działania przewodniczącego sejmiku Norberta Krajczego. Oprócz tego te lata to także dziesiątki inwestycji w szpitalach w całym regionie – i wojewódzkich, i powiatowych.

Projektem z dużą i trudną historią jest program „Opolskie dla rodziny”. Dzisiaj zaangażowano już półtora miliarda złotych, które pracują dla opolskich rodzin w projektach na każdym etapie ich życia.

Byliśmy także trzecim regionem,  w którym sejmik podjął uchwałę antysmogową i teraz są pieniądze na wymianę starych pieców. – Jesteśmy w trakcie naboru, bo zarezerwowaliśmy na ten cel 12 milionów złotych – mówił marszałek. Andrzej Buła zwracał także uwagę na rozwój obszarów wiejskich, które są dużą troską władz regionu. – Nasza wieś jest aktywna, dba o rozwój infrastruktury  i jest naszą radością oraz dumą – dodawał marszałek.

Marszałek dziękował także podczas sesji za te cztery lata. – Dziękuję wszystkim, których jako zarząd województwa spotkaliśmy na swojej drodze przez te lata. Dziękuję, że tak aktywnie uczestniczyliście w życiu regionu województwa opolskiego – mówił. Dziękował także radnym za dobrą współpracę, wszystkim członkom zarządu, którzy nadzorowali poszczególne dziedziny życia województwa.  – Chcę żebyście się czuli współautorami tych wszystkich działań, bo sami nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego dokonać – dodał na koniec marszałek Andrzej Buła.

Czteroletnią kadencję sejmiku podsumował przewodniczący Norbert Krajczy. – Te cztery lata to 48 posiedzeń, 487 uchwał 24 apele oraz rezolucje sejmiku. To także 283 interpelacje radnych. To coraz lepsza współpraca z województwem śląskim i samorządowcami w regionie – informował. Wszystkie komisje sejmiku spotkały się w sumie 310 razy, były to także spotkania za granicą, zacieśniające współpracę z naszymi zagranicznymi partnerami. Przewodniczący na koniec także dziękował za dobrą współpracę wszystkim radnym i osobom, które wspomagały pracę sejmiku.

Radni o minionej kadencji:

 

Podsumowanie kadencji 2014-2018

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy