Sejmikowe komisje rozpoczęły pracę

W dniu 27 listopada br. Po raz pierwszy w tej kadencji spotkali się członkowie sejmikowej Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu. Rozmawiano przede wszystkim o projekcie budżetu na przyszły rok.

Skarbnik województwa Stanisław Mazur przedstawił projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2019 – 2023. Omówił zarówno sposób konstruowania budżetu, jak i  planowany podział środków na  realizację zadań, ze szczególnym uwzględnieniem nakładów na kulturę, edukację i sport. Przedstawił także radnym podstawy prawne i zasady dotyczące konstruowania wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawy związane z długiem Województwa i jego obsługą.

Radni wysłuchali także sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami województwa opolskiego w latach 2016 – 2017, które przedstawiła dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Agnieszka Kamińska.  Przyjmowanie przez sejmik dwuletnich sprawozdań z realizacji tego programu jest zadaniem określonym stosownymi uchwałami. To m.in. jedna z podstaw konstruowania Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami.

Po szczegółowych prezentacjach członkowie Komisji w głosowaniu przyjęli, bez uwag, projekty przedstawionych uchwał.

Była też miła informacja – Dariusz Byczkowski, członek komisji, a jednocześnie dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, poinformował, iż brzeskie muzeum zostało wpisane na listę Pomników Historii i 10 grudnia br., w Belwederze, odbędzie się uroczystość, na której  ten zaszczytny tytuł będzie wręczony. Dyrektor muzeum zaproponował, aby następne posiedzenie komisji odbyło się właśnie w brzeskim zamku i było powiązane ze zwiedzaniem unikatowej wystawy „ Husaria i broń wschodnia”.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy