Dialog, partnerstwo, demokracja i akceptacja

„Dialog, partnerstwo, demokracja i akceptacja” – to temat spotkań opolskiej młodzieży w Nadrenii Palatynacie, które odbyły się w dniach od 14 do 17 listopada. Zorganizowały je Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO oraz Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji.

W wyjeździe do Nadrenii-Palatynatu uczestniczyli przedstawiciele Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenia Tęczowe Opole.  W ciągu kilku dni opolska młodzież miała okazję odbycia wielu spotkań, w których poruszano m.in. takie tematy, jak: europejska jedność, współpraca między regionami partnerskimi, wspomaganie i rozwój demokratycznej świadomości, praca edukacyjna dla młodzieży i dorosłych oraz akceptacja społecznej różnorodności. W Moguncji delegację opolską przyjęli m.in. Prezydent Landtagu Nadrenii-Palatynatu Hendrik Hering oraz Nadburmistrz Miasta Moguncji Michael Ebling. Opolanie odwiedzili również Dom Burgundii w Moguncji, Związek Partnerski Nadrenia-Palatynat – Burgundia oraz Biuro Migracji i Integracji Miasta Moguncji.

W ramach wyjazdu zorganizowano warsztaty tematyczne z młodzieżą z Nadrenii-Palatynatu. Jedno, w Gimnazjum Pałacowym w Moguncji, dotyczyło projektu „Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą”, a drugie w „Bar jeder Sicht” – Centrum Kultury i Komunikacji dla Osób Homoseksualnych, Biseksualnych, Transseksualnych oraz Interseksualnych – omówienia sytuacji młodzieży o odmiennej orientacji seksualnej w obu krajach oraz o panującej tolerancji czy też jej braku w obu partnerskich regionach.

Niezwykle ważnym punktem programu była również wizyta w Domu Pamięci – dla Demokracji i Akceptacji w Moguncji i spotkanie z Dyrektorem  Domu Joachimem Schulte. Dom Pamięci powstał w celu zachowania pamięci o faszystowskich zbrodniach i ofiarach reżimu. Dom to również przestroga i odezwa do kolejnych pokoleń,  aby nigdy nie dopuścić w jakimkolwiek miejscu na świecie do przejęcia władzy przez populistów, faszystów i zbrodniarzy. To również miejsce, w którym podkreśla się wagę demokracji, tolerancji oraz pokojowego współistnienia.

Uwieńczeniem wyjazdu była wizyta na Zamku Hambach, kolebce demokracji niemieckiej niezwykle połączonej z polską historią. To właśnie tutaj, 27 maja 1832 roku, podczas Festynu Wolności obok flag niemieckich powiały również biało-czerwone flagi niesione przez weteranów powstania listopadowego.

Wyjazd został sfinansowany przez Ministerstwo ds. Rodziny, Kobiet, Młodzieży, Integracji oraz Ochrony Praw Konsumentów Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy