Ogłoszenie Zarządu Województwa Opolskiego o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2019 r.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie kandydata na członka komisji konkursowej

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy