SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2017 – można zgłaszać kandydatów

Marszałek Województwa Opolskiego  już po raz kolejny serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów na społecznika roku. Właśnie ogłoszony został konkurs, którego celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.

„Społecznik Roku” musi być pełnoletnim mieszkańcem województwa opolskiego, który działa nieodpłatnie na rzecz innych osób oraz swojego otoczenia, działa od lat z dużym zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje środowisko lokalne i walczy skutecznie z problemami społecznymi, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

Kandydatów do zaszczytnego tytułu Społecznik Roku Województwa Opolskiego 2017” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez Kapitułę, wg następujących kryteriów:

– czas i zasięg działania (min. 5 lat działalności społecznej na terenie województwa opolskiego),

– praca społeczna bez wynagrodzenia,

– zaangażowanie oraz skuteczność działania,

– współpraca i angażowanie innych ludzi,

– wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są poniżej

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie Konkurs

Społecznik  Roku Województwa Opolskiego 2017”

do dnia 20 sierpnia 2018 r. – o zachowaniu terminu decyduje data nadania. Zgłoszenia wraz   z załącznikami, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga!

Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydatki/kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.

Ogłoszenie Konkursu Społecznik Roku

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Wzór oświadczenia kandydata na przetwarzanie danych osobowych

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy