Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok od 3 września do 1 października 2018 roku

Zachęcamy serdecznie do zgłaszania swoich uwag oraz wniosków do projektuProgramu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok” w terminie od dnia 03 września 2018 r. do dnia 01 października 2018 r.

Dokumenty:

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego: 

Projekt Programu: 

Harmonogram prac: 

Formularz zgłaszania uwag: 

 

Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji – zał. nr 2 do sprawozdania

 

 

 

 

Nasze serwisy