Miliony złotych trafiły na konta firm

Ponad 80 mln zł przelano w tym roku na konta firm z województwa opolskiego w ramach rozliczenia realizowanych przez nie projektów z unijnym dofinansowaniem. Podpisano też umowy na kolejne 38,8 mln zł dotacji i udzielono 223 unijnych pożyczek na kwotę prawie 53,7 mln zł.

– A to znaczy, że do opolskiej gospodarki trafiają i wciąż będą w najbliższych miesiącach trafiać dziesiątki milionów złotych, które przyczyniają się do rozwoju firm. To oznacza ich lepszą kondycję, a dla ich pracowników, mieszkańców naszego regionu, stabilną, dobrą pracę – podkreśla marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła.

Przekazane firmom w postaci dotacji i pożyczek pieniądze pochodzą z unijnej puli województwa opolskiego, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W sumie w tym czasie na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu władze samorządowe woj. opolskiego przeznaczyły ogółem ponad 160 mln euro. Jest ono udzielane w różnej postaci, m.in. pożyczek, dotacji, wsparcia na szkolenia czy doradztwo, wsparcia na usługi specjalistyczne, ale też w postaci różnego rodzaju pomocy dla firm zainteresowanych eksportem, spotkań, warsztatów, wyjazdów na targi branżowe czy giełdy kooperacyjne.

Pieniądze dla utworzenia żłobków

Jeśli chodzi o dotacje to w pierwszym półroczu tego roku Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) oceniło i rozstrzygnęło dwa nabory ogłoszone pod koniec roku ubiegłego. – Rozstrzygnięty został nabór na infrastrukturę usług społecznych, czyli tworzenie czy doposażanie żłobków oraz nabór na inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni. Zarząd województwa opolskiego przyznał w tych dwóch naborach w sumie prawie 7,4 mln zł dotacji – podaje dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

W województwie opolskim powstanie 269 miejsc opieki w żłobkach czy klubach malucha, dzięki którym rodzice dzieci będą mogli łatwiej godzić życie zawodowe i prywatne. W placówkach tych powstanie też ponad trzydzieści nowych miejsc pracy.

Technologie dla Opolszczyzny

Od stycznia do czerwca br. OCRG ogłosiło też dwa nowe nabory: na wsparcie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych oraz na wsparcie współpracy gospodarczej i promocji, czyli np. udziału w targach zagranicznych. – Przedsiębiorcy złożyli w nich w sumie 158 wniosków o dofinansowanie. Starają się o ponad 41 mln zł dofinansowania – informuje Roland Wrzeciono.

W OCRG podpisano także w tym roku 27 kolejnych umów na dofinansowanie kwotą ponad 38,8 mln zł projektów tych firm, które w rozstrzyganych wcześniej naborach dostały unijne wsparcie. – W sumie od 2014 roku do chwili obecnej podpisanych zostało już 206 umów dotyczących przyznania unijnego wsparcia dla firm na niebagatelną kwotę ponad 556,3 mln zł – zaznacza marszałek Andrzej Buła.

Pieniądze dla przedsiębiorców

Dodajmy, że w drugiej połowie tego roku ogłoszone zostaną jeszcze dwa nabory: na inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji czy spółdzielni), gdzie wsparcie można będzie wykorzystać na zakup nowoczesnych maszyn i sprz­­­ętu do produkcji, które posłużą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług oraz nabór na innowacje w przedsiębiorstwach. Pula pieniędzy w tych obu naborach wyniesie 13 mln zł.

Prócz tego w OCRG można też dostać dofinansowanie do szkoleń i doradztwa. W zależności od wielkości firmy może ono wynieść od 12 do 48 tys. zł.

Umicore gigant inwestujący w regionie

W ramach OCRG działa też Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), które zajmuje się obsługą firm już funkcjonujących w regionie, jak i tych, które szukają w nim dla siebie dobrej lokalizacji. Od stycznia do czerwca COIE obsługiwało 67 inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w naszym regionie (w całym ub. roku w sumie 130). „Tak” Opolszczyźnie w tym roku powiedziała do chwili obecnej belgijska firma Umicore, która zdecydowała się zbudować w Nysie swój zakład. Zapowiedziała, że utworzy w nim minimum 400 miejsc pracy, a produkować będzie materiały katodowe do nowej generacji baterii litowo-jonowych. Inwestycja Umicore w Nysie ma być warta 660 mln euro. – W tym roku czekamy jeszcze na ostateczną decyzję o inwestycji ośmiu firm zainteresowanych województwem opolskim – mówi Piotr Regeńczuk, zastępca kierownika COIE.

OCRG przeprowadza też nabory na unijne dofinansowanie dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego. W latach 2007-2017 OCRG przekazało firmom z regionu prawie 1,1 mld zł, głównie dotacji.

Posłuchaj relacji z konferencji prasowej:

KK OCRG/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy