Stabilna przyszłość i nowe oferty POLREGIO

Podczas drugiego posiedzenia konwentu na Opolszczyźnie marszałkowie rozmawiali o  efektach restrukturyzacji Przewozów Regionalnych i wprowadzaniu przez spółkę zintegrowanego systemu biletowego. Opolskie jest jednym z pionierów takich wspólnych działań.

O działaniach spółki, której udziałowcami są samorządy województw mówiła Anna Lenarczyk, członek zarządu POLREGIO. Spółka każdego dnia uruchamia około 1800 pociągów, którymi jeździ około 220 tysięcy pasażerów. – Dziś możemy jasno patrzeć w przyszłość. Spółka ma się dobrze i widzi perspektywę dalszego rozwoju. Ale nie od początku tak było – mówiła, przypominając, jak spółka przez lata generowała straty, pogarszane przez permanentne niedofinansowanie. Inicjatywy, wdrażane przez spółkę, pozwolą na osiągniecie od końca roku 2019 oszczędności około 190 milionów złotych rocznie. – Oszczędności spółki na koniec 2017 roku, wynikające z tych inicjatyw, to około 179 mln złotych – informowała prezes. Wymiernymi efektami restrukturyzacji są przede wszystkim wzrost liczby pasażerów (o ponad 3 miliony pasażerów więcej od 2016 roku), dodatnie wyniki finansowe w dwóch ubiegłych latach i zmiana wizerunku spółki, zwłaszcza przez inwestycje w nowoczesny tabor, zmianę systemów sprzedaży (m.in. mobilne terminale) i dostosowywanie oferty do oczekiwań pasażerów. Jak informowała prezes POLREGIO, w kolejnych latach – do 2023 roku – spółka planuje zakup kolejnych 176  nowoczesnych pojazdów szynowych. – Docelowo spółka będzie elastycznie reagować na potrzeby i zmiany rynku. Nie oddamy pola – mówiła Anna Lenarczyk.

Prezes informowała także o wprowadzaniu zintegrowanego systemu biletowego, uwzględniającego kolej. To dla pasażera wygoda, w miastach mniejsze korki i czyste powietrze, a dla przewoźnika wzrost atrakcyjności i liczby przewożonych osób. Ten wspólny bilet to wspólna, jednolita oferta komunikacyjna w aglomeracjach, wspólna oferta z przewoźnikami drogowymi i kolejowymi. – Z takich biletów zintegrowanych korzysta coraz więcej pasażerów – w ubiegłym roku było to ponad 7,17 milionów pasażerów ( w porównaniu do 3,82 mln pasażerów rok wcześniej) – mówiła prezes Lenarczyk. Kolejnym elementem integracji taryfowej będzie tzw. wspólny bilet, czyli jeden cennik przejazdu we wskazanej relacji pociągami kilku przewoźników, który właśnie jest opracowywany.

Członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza mówi, że opolskie jest jednym z pionierów takich wspólnych działań. Opolskie MZK i Przewozy Regionalne już mają wspólne bilety okresowe, które cieszą się powodzeniem, teraz prowadzimy rozmowy, by skomunikować Krapkowice z Gogolinem – tak, by pasażer jadąc do Opola dwoma środkami lokomocji, pasażer mógł to robić tylko z jednym biletem.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy