Nowe wzory formularzy umów wraz z załącznikami (od 16 kwietnia 2018 r.)

Na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem http://www.bip.opolskie.pl/2016/10/legislacja/
zamieszczono uaktualnione wzory formularzy umów o dofinansowanie wraz z załącznikami 1-4 na 2018 rok,
które obowiązują od 16 kwietnia 2018 r.,
dla wszystkich operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy