Nabór na projekt grantowy – Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, planuje ogłosić  nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego.

Konkurs ma dotyczyć zadań, których tematem będzie realizacja operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku
Cel szczegółowy  2.2. Wzmocnienie aktywności  wspólnotowej

Przedsięwzięcie: 2.2.3 Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność

Nabór planowany jest w terminie od dnia 14.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r. do godz. 15:00

Poniżej link do ogłoszenia:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/ogloszenie-o-konkursie-projekt-grantowy-pod-nazwa-organizacja-wydarzen-kulturalnych-integrujacych-spolecznosc/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy