Ostatni nabór w Interreg Europa: spotkanie 18.04.2018 r. w Warszawie oraz Wydarzenie wspólnego sekretariatu – 13.04.2018 r.

18 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone ostatniemu naborowi w programie Interreg Europa (7 maja – 22 czerwca 2018 roku). Szczegółowe informacje są dostępne w załączonym programie. Zapraszamy do rejestracji: https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/spotkanie/.
Program Interreg Europa (www.interregeurope.eu) jest doskonałym narzędziem do inicjowania zmian oraz wprowadzania innowacji. W oparciu o wymianę doświadczeń i wiedzy z partnerami oraz ekspertami z UE-28, Norwegii i Szwajcarii mamy możliwość unowocześniania polskich instrumentów polityki (strategie rozwoju miast, gmin, plany społeczno-gospodarcze województw, strategie niskoemisyjne, regionalne programy operacyjne itp.)

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

W spotkaniu weźmie udział dyrektor Sekretariatu Interreg Europa (Lille, Francja) – pan Erwin Siweris, który przedstawi główne założenia programu oraz omówi podstawowe zasady czwartego naboru wniosków. O tym, jakie wydatki można ponosić w projektach opowie przedstawiciel kontrolera pierwszego stopnia w Polsce (Centrum Projektów Europejskich). Pracownicy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa) przedstawią wskazówki dla polskich wnioskodawców i poinformują o formach wsparcia, na jakie mogą liczyć instytucje przygotowujące projekty. Polscy partnerzy już realizowanych projektów, reprezentujący różne województwa, przedstawią konkretne osiągnięcia i plany związane ze współpracą międzynarodową w ramach Interreg Europa.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania. Zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne.

Do udziału zapraszamy instytucje i władze publiczne szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, podmioty prawa publicznego (np. uczelnie, instytuty, agencje rozwoju, stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania itp.), prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. uczelnie prywatne, fundacje, izby, NGO itp.).

Informacje o programie po polsku:
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa)
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
Osoba do kontaktu:Anna Stol, IE@mr.gov.pl, 32 253 90 08
www.ewt.gov.pl

——————————————————————————————————————–

Wydarzenie Wspólnego Sekretariatu w j. angielskim:  #europecooperates online

13 kwietnia 2018 r.

Osobom nie mogącym uczestniczyć w spotkaniu krajowym, a także innym zainteresowanym, polecamy wydarzenie Wspólnego Sekretariatu on-line 13 kwietnia br. na temat 4. naboru.

Informacje i rejestracja:  https://mailchi.mp/interregeurope/interreg-europe-presents-stories-of-regions-1996553?e=e5a437d7ad

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy