Wybory uzupełniające Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji – głosowanie

Zgodnie z procedurą zgłoszenia i wyłonienia członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego III kadencji, określoną w uchwale nr 4141/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 października 2013 roku, przygotowana została „Lista kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji wybory uzupełniające”, na podstawie której przeprowadzone zostaje głosowanie (lista w załączeniu).

Formularze zgłoszeniowe wszystkich kandydatów są dostępne do wglądu w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Głosowanie odbywa się  poprzez wypełnienie „Formularza do głosowania na kandydata na członka Rady” (w załączeniu).

Wypełniony formularz należy:

  • złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pok. 150 lub 151, lub
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres rdppwo@opolskie.pl, lub
  • przesłać drogą pocztową na adres ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „RDPPWO – głosowanie na kandydata”.

Głosowanie trwa 7 dni od dnia zamieszczenia „Listy kandydatów na członków Rady”, tj. do dnia 18 stycznia 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kandydatów i do głosowania !!!

Lista kandydatów

Formularz do głosowania

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy