Nagroda, która łączy

W Bibliotece Śląskiej w Katowicach wręczono po raz 35–ty nagrody im. Karola Miarki. Do grona 170 jej zdobywców dołączyła trójka tegorocznych opolskich laureatów: prof. Urszula Łangowska-Szczęśniak, Tadeusz Chrobak i Jacek Wawrzynek. Opolszczyzna mogłaby się przyznać także do czwartego laureata – księdza Mariana Niemca, od niedawna biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wcześniej mocno związanego z Opolem.

Oprócz tej czwórki tegoroczne nagrody przyznano również publicyście i dramaturgowi Andrzejowi Niedobie oraz Mirosławowi Zwolińskiemu, krajoznawcy i regionaliście z Częstochowy.

Gratulując laureatom wicemarszałek Stanisław Rakoczy mówił, iż jest pełen optymizmu, iż nie zginą takie wartości, jak śląskie tradycje, kultura, pamięć i poczucie tożsamości, bo są ludzie, którzy z wielkim pietyzmem je pielęgnują. To właśnie zdobywcy nagrody im. Karola Miarki.

Wicemarszałek śląski, Henryk Mercik, podkreślał, że ważne jest to, iż wyróżnienie jest przyznawane przez samorządy wojewódzkie. – Ta nagroda łączy nasze województwa, bo mamy wspólną historię, kulturę, naukę. A województwo śląskie jej potrzebuje, bo łączy nas ona wewnętrznie. Dbamy, by zawsze trafiała do kogoś z północnej i południowej części regionu. Jesteśmy wdzięczni laureatom za ich działalność i kreatywność, bo z ich owoców korzystamy – powiedział.

W trakcie laudacji podkreślano, że dr hab. Urszula Łangowska – Szczęśniak wniosła duży wkład w tworzenie i rozwój nauk ekonomicznych w województwie opolskim. Jest autorką licznych publikacji, dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego Opolszczyzny, m.in. „Modele ekonometryczne rozwoju miast Opolszczyzny”, „Rozwój Miast i zarządzanie gospodarką miejską Opolszczyzny” oraz „Modelowanie procesów ekonomicznych”. Była dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych oraz dziekanem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Promotorka wielu prac magisterskich, głównie z zakresu funkcjonowania i badania rynku oraz konsumpcji, jak również promotorka pięciu zakończonych powodzeniem przewodów doktorskich. Jak sama laureatka mówiła, w trakcie uroczystości, najbardziej dumna jest z młodych kadr, które wykształciła, bo stanowić one będą o naszej przyszłości.

Z kolei Tadeusz Chrobak (nieobecny w Katowicach ze względu na chorobę, nagrodę odbierał Jan Polus jego zastępca) – starszy kustosz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu od 1984 r., który przyczynił się do poprawy warunków jej funkcjonowania, włożył wiele wysiłku w gromadzenie i promocję zbiorów bibliotecznych m.in. pozyskał XIX wieczną kolekcję zbiorów pochodzących z kolegium franciszkańskiego w Nysie, a także wiele kolekcji prywatnych. Był inicjatorem utworzenia w Opolu Biblioteki Austriackiej (jedynej w Polsce działającej przy bibliotece publicznej), której działalność obfituje w liczne imprezy kulturalne m.in. „Wiosny Austriackie”). Aktywnie działa na rzecz promocji opolskich twórców, organizując jubileusze zasłużonych pisarzy i poetów oraz cykliczne imprezy literackie. Dzięki jego staraniom przebudowano i zmodernizowano Bibliotekę Obcojęzyczną (2016 r.).

Trzeci z laureatów, Jacek Wawrzynek jest adwokatem, radcą prawnym, przewodniczącym kapituły Fundacji Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Wnuk Jana Wawrzynka, działacza Związku Polaków w Niemczech, powstańca śląskiego, więźnia obozów koncentracyjnych. Nagroda, ustanowiona z inicjatywy Rodziny Wawrzynków – głównie Mariana, syna Jana, przyznawana jest od 1991 r. Intencją fundatorów jest zachęcenie studentów do zainteresowania Śląskiem, jako europejskim regionem styku kultur polskiej, czeskiej i niemieckiej, po to by dociekać prawdy o zachodzących tu procesach i upowszechniać wiedzę o żyjących ludziach. Na uwagę zasługuje konsekwencja w realizacji założeń Fundacji przez drugie pokolenie potomków Jana i Wojciecha Wawrzynków i dotowanie z własnych zasobów finansowych najlepszych prac magisterskich poświęconych problematyce śląskiej. Dziękując za przyznaną nagrodę Jacek Wawrzynek mówił, iż odbiera nagrodę w imieniu całej rodziny, a zwłaszcza niedawno zmarłego ojca Romana, który był dobrym duchem nagrody. Obiecał, iż drugie pokolenie zrobi wszystko, by przetrwała ona w dotychczasowej postaci. Podziękował też Instytutowi Śląskiemu za pomoc w ocenie prac i promocję laureatów.

Nagrody im. Karola Miarki przyznawane są od 1983 roku ludziom związanym ze Śląskiem, autorytetom w swych środowiskach, tym którzy zgodnie z zasadami życiowymi Karola Miarki czynią dobro na rzecz drugiego człowieka. Niegdyś  przyznawali je wojewodowie czterech województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego, obecnie marszałkowie opolski i śląski.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy