Odra bodźcem dla gospodarki

Siedemnaście opolskich samorządów położonych nad Odrą, przedsiębiorcy zainteresowani żeglugą rzeczną oraz przedstawiciele organizacji okołogospodarczych podpisali Deklarację Odrzańską ”Odra dla samorządu – samorząd dla Odry”. W imieniu samorządowych władz regionalnych podpis na deklaracji złożył Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa.

W dokumencie strony wyrażają wolę udziału w efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej poprzez wsparcie przez samorządy położone wzdłuż Odry, inicjatyw w sektorze biznesowym, naukowo-badawczym, kultury i turystyki realizowanych w regionie opolskim.

Podpisanie deklaracji odbyło się w trakcie V konferencji „Odrzańska Droga Wodna – zagrożenia, perspektywa, znaczenie dla gospodarki”. Odbywała się ona pod patronatem marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły, a jej współorganizatorami byli Aglomeracja Opolska, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Oprócz przedstawicieli samorządów swoje podpisy składali szefowie firm, które mają nad Odrą swoje terminale, a także firm transportowych przewożących Odrą towary. Wśród nich Grupa Azoty ZAK S.A., Petrochemia Blachownia S.A, Górażdże Cement SA, Famet, Kędzierzyn-Koźle Terminale, Cementownia Odra, a wśród organizacji okołobiznesowych przedstawiciele parków naukowo-technicznych z Opola i Kędzierzyna-Koźla, a także Roland Wrzeciono  jako szef OCRG, Adam Rak – przewodniczący OOIIB.

Samorząd województwa opolskiego kwestie rozwoju Odry zawarł w strategicznych dokumentach dotyczących regionu – m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, Planie Transportowym Województwa Opolskiego 2020, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

Obecny na konferencji Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, poinformował, że rok 2019 będzie rokiem Odry, a celem rządu jest m.in. doprowadzenie najważniejszych szlaków do III klasy żeglowności. Niedobory wody w korytach rzek mają zapewnić budowane zbiorniki retencyjne. Rząd chce też 52 mln złotych przeznaczyć na udrożnienie Kanału Gliwickiego. Jeszcze w tym roku ma być gotowy wstępny projekt programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy