Najlepsze są partnerstwa bliskich sąsiadów

Kraj Morawsko-Śląski oraz Województwo Opolskie oficjalnie partnerami. W Ostrawie 15 września podpisano dokument o wzajemnej współpracy.


– Przyjaciele nie potrzebują formalnego podpisywania umów, ale to wydarzenie jest bardzo ważne, ponieważ w sposób namacalny dowodzimy bardzo dobrych naszych relacji. Co ważne, gdyby nie upór 20 lat temu mieszkańców Opolszczyzny dziś nie byłoby tej uroczystości. Województwo opolskie przetrwało i się rozwija, ważne jest wzajemne czerpanie ze swoich doświadczeń – powiedział podczas uroczystego podpisania umowy o partnerstwie marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Hetman kraju morawsko-śląskiego – Ivo Vondrák – mówił o tym, że najlepsze są partnerstwa bliskie z uwagi na położenie geograficzne.

– To partnerstwo jest dla mnie bardzo ważne. Nie potrzebujemy wielu godzin, aby siebie odwiedzić, dzieli nas niewiele kilometrów. Jesteśmy wspólnie w Unii Europejskiej i razem współpracujemy od wielu lat. Nasze izby gospodarcze wzajemnie zabiegają o partnerów biznesowych – mówił Ivo Vondrák.

Podczas uroczystości w czeskiej Ostrawie, konsul generalny Polski Janusz Bilski, zaznaczył:
– Dziś obchodzimy w Ostrawie dni NATO, jako konsulat chcemy wspierać państwa we współpracy. W tym roku największą grupą turystów w kraju morawskim byli Polacy, mam nadzieję, że w przyszłe wakacje, najliczniejszą grupą osób odwiedzających Polskę i Opolszczyznę będą Czesi – mówił konsul generalny.

Uroczystości towarzyszyła wystawa fotografii prezentująca najciekawsze zakątki województwa opolskiego. W oficjalnej delegacji naszego regionu wraz z marszałkiem byli radni, członkowie Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.

Współpraca obydwu regionów oparta jest przede wszystkim na bezpośrednich, przyjacielskich kontaktach mieszkańców obydwu regionów, którzy szukają wspólnych płaszczyzn do porozumienia się i współdziałania, ale od kilku lat jest to także współpraca międzyinstytucjonalna.

W 2010 roku współpraca nabrała tempa, dzięki realizacji unijnego projektu „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych kraju morawsko-śląskiego, województwa śląskiego i województwa opolskiego”. W efekcie powołano do życia Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. TRITIA to ugrupowanie, którego celem jest realizacja wspólnych projektów dla rozwoju i poprawy warunków życia niemal ośmiu milionów mieszkańców pogranicza czesko – polsko – słowackiego. Główne obszary współpracy to: energia i środowisko naturalne, transport, gospodarka i turystyka, do pozostałych obszarów zalicza się: zarządzanie kryzysowe, edukację, kulturę i sport.

Od kilku lat współpracują ze sobą także radni obydwu regionów, wymieniając doświadczenia m.in. w zakresie działalności samorządowych instytucji kultury czy też wspierania i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Regionalna Izba Gospodarcza z kraju morawsko – śląskiego od kilku lat organizuje spotkania  przedsiębiorców pn. „Czesko – polsko – słowackie forum ekonomiczne“. Instytujce okołobiznesowe z województwa opolskiego co roku uczestniczą w tym forum.

Nasza opolska  młodzież w kwietniu tego roku gościła w Ostrawie, dzięki organizacji konkursu wiedzy o Republice Czeskiej. W przyszłym roku konkurs wiedzy o Polsce zostanie przeprowadzony w kraju morawsko-śląskim i my, u nas w województwie opolskim, będziemy mogli gościć młodych Czechów.

Kraj morawsko-śląski jest dla mieszkańców Opolszczyzny regionem atrakcyjnym turystycznie. Wielu Polaków spędza tutaj urlopy – w górach czy parkach wodnych, a Opolanie mogli dowiedzieć się więcej o urokach tego regionu podczas tegorocznych targów turystycznych „W stronę słońca”, odbywających się w Opolu, w których wzięła udział reprezentacja tego czeskiego regionu.

Podpisywane porozumienie to szansa na kolejne, wspólne opolsko-morawsko-śląskie inicjatywy.

PW/VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy