Nabór ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Stobrawy”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłosił nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”.

Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie realizacja operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych realizując poniższe cele LSR:

Cel ogólny: Wzrost aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku,

Cel szczegółowy  2.2. Wzmocnienie aktywności  wspólnotowej

Przedsięwzięcie: 2.2.2 Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności.

Termin składania wniosków: 25.09.2017r. o godz. 8:00 do dnia 13.10.2017r. do godz. 15:00

Na realizację zadania może zostać przyznany grant o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł i nie większej niż 15 000 zł.

Szczegóły ogłoszenia pod linkiem: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/ogloszenie-o-konkursie-projekt-grantowy-pod-nazwa-organizacja-zajec-dla-lokalnej-spolecznosci/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy