Konsultacje programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 19 września podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Konsultacje projektu programu potrwają od dnia 21 września 2017 r. do dnia 12 października 2017 r. Uwagi proszę zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu) – szczegółowe informacje dotyczące konsultacji można znaleźć w uchwale Zarządu Województwa (w załączeniu).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Uchwała Zarządu Województwa dot. przeprowadzenie konsultacji proj. Programu Współpracy z NGO na 2018 r.ok

Projekt Programu Współpracy na 2018 do konsultacji

Formularz zgłaszania uwag

Harmonogram konsultacji

Schemat prowadzenia konsultacji tryb podstawowy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy