Dla organizacji pozarządowych – zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego województwa opolskiego do zgłaszania do dwóch swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa w 2018 roku – szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu, które znajduje się w załączeniu.

Imienne zgłoszenia proszę przesyłać na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem:  „Nabór do komisji konkursowych – 2018” w terminie do dnia 30 października 2017 r.

Liczy się data wpływu do Urzędu.

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych 2018

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – do edycji

Oświadczenie kandydata

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy