Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” ogłosiło nabory wniosków

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie,  Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Ogłoszenie nr 7/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 – oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD,

Ogłoszenie nr 8/2017 dot. przedsięwzięcia 1.4.2. – poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD,

Ogłoszenie nr 9/2017 dot. przedsięwzięcia 1.2.1. – stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD.

Termin naboru wniosków:

od 1 września do 18 września 2017 r.

Link do strony www.: http://www.krainadinozaurow.pl/pl/ogloszenia-o-naborach,194.html

Nasze serwisy