W walce o czyste powietrze

Małopolskie i śląskie już mają, a teraz czas na opolskie  – to pierwsze województwa, które podjęły prace nad uchwałą antysmogową. Uchwała ma m.in. zakazać palenia w piecach opałem niskiej jakości oraz nakazuje w określonym czasie wymianę pieców. To ma znacząco przyczynić się do poprawy powietrza.

Dyskusja radnych sejmiku województwa opolskiego na ten temat odbędzie się prawdopodobnie  5 września. Przypomnijmy, że przez ostatnie tygodnie odbywały się konsultacje społeczne, w których wzięło ponad 740 osób oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Najważniejsze uwagi dotyczyły m.in. terminu wejścia w życie uchwały, okresu przejściowego wymiany kotłów oraz potrzeby niezbędnego wsparcia finansowego dla mieszkańców.

–  W projekcie uchwały są zapisy dotyczące jakości opału i rodzaju kotłów, które można używać do ogrzewania – mówi Antoni Konopka z zarządu województwa opolskiego. – Jednak jako samorząd województwa uważamy, że przede wszystkim potrzebne jest działanie na poziomie państwa. Wystąpiliśmy z apelem do rządu w sprawie podjęcia działań, które mają przyczynić się do poprawy powietrza nie tylko w naszym województwie, ale co najważniejsze w całym kraju – zaznacza. Także Konwent Marszałków RP 29 czerwca 2017 r. przyjął stanowisko w sprawie podjęcia pilnych działań na szczeblu rządowym, zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce. Samorządowcy podkreślają, że dziś w kwestii czystego powietrza pozostają sami, bez wsparcia rządowego.

Zawarty zarówno w apelu, jak i stanowisku najważniejszy wniosek dotyczy wprowadzenia norm dla paliw stałych dostępnych w sprzedaży, świadectw jakości i obniżenia cen gazu, energii elektrycznej i oleju opałowego do celów grzewczych. Wsparcie finansowe powinno dotyczyć również zakupu nowych pieców czy termoizolacji. – Musi być to zobowiązanie długoterminowe. To byłoby zachętą dla mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę swoich pieców – zauważa Konopka. Mówi:

Regulacje prawne powinny uregulować także kwestię kontroli i egzekwowania przepisów. Antoni Konopka, zauważa, że brakuje zakazu dotyczącego obrotu niskiej jakości opałem m.in. mułem i flotem. To może spowodować problemy w konsekwentnym egzekwowaniu  tej uchwały.

Manfred Grabelus, dyrektor departamentu ochrony środowiska UMWO, dodaje, że przedstawiciele samorządów gminnych w regionie negatywnie oceniają uchwałę. Wątpliwości związane są z kontrolowaniem przestrzegania zakazu palenia w piecach opałem niskiej jakości. – Brakuje przepisów prawnych, nikt nie określił, jaka będzie kara za stosowanie paliw zakazanych. Powinno się wprowadzić przepisy związane z ich obrotem, to według nas jest najlepszym rozwiązaniem – uważa dyrektor Grabelus. Mówi:

Dodajmy, że uchwała również wprowadza konieczność montowania pieców 5 klasy. Takie uregulowania i tak wejdą w życie w 2020 roku na mocy przepisów unijnych.

Manfred Grabelus zaznacza, że obecnie nie ma możliwości dofinansowania przez samorząd województwa zakupu nowoczesnych pieców. – Problemem jest również wstrzymanie rządowych programów Kawka i Ryś – mówi.

Antoni Konopka odpowiedział również na propozycje środowisk ekologicznych, które żądają szybszego wejścia w życie uchwały. – Nie jest to możliwe. Realnym terminem jest maj 2018 jest – dodaje.

PW

Nasze serwisy