Partnerstwo na rzecz młodzieży

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego zainaugurowano projekt „Mosty współpracy. Samorządowe partnerstwo na rzecz młodzieży”.

– Od kilkunastu miesięcy w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi naszego regionu podejmujemy wspólne działania na rzecz wzmocnienia polityki młodzieżowej oraz włączenia młodych ludzi w życie społeczne. Udało się m.in. powołać 30-osobowe Forum Młodzieży Województwa Opolskiego, zorganizować sieć kontaktów pomiędzy młodzieżowymi radami miast i gmin. Jest ich w województwie zaledwie 16, natomiast samorządów gmin 71. To pokazuje, jakie obszary współpracy są jeszcze do zagospodarowania – mówił marszałek Andrzej Buła, dodając, że za trzy lata kończy swą ważność Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, dobrze więc byłoby, gdyby w budowaniu nowej brali udział ludzie młodzi, bo to oni będą z jej zapisów korzystać.

Stowarzyszenie Semper Avanti (Zawsze do przodu), które projekt „Mostów współpracy” razem z samorządem województwa realizuje, wystąpiło z inicjatywą zawiązania samorządowego partnerstwa na rzecz młodzieży. Ma to być rodzaj sojuszu wspólnot samorządowych, dla których kwestie związane z polityką młodzieżową są istotne, które dostrzegają sprawy młodych ludzi i chcą się połączyć w działaniu na rzecz zwiększenia możliwości rozwoju i aktywności w naszym regionie.

Jak mówiła Magdalena Pobóg-Lenartowicz ze stowarzyszenia, w  ramach projektu ogłoszony będzie konkurs „Gmina przyjazna młodzieży”, który ma zachęcić samorządy lokalne do opracowania kompleksowych rozwiązań z zakresu polityki młodzieżowej i włączenia młodych ludzi w procesy decyzyjne. Konkurs wyłoni najlepsze gminy, które tworzą warunki dla rozwoju młodych ludzi, angażują się w realizowane działania i wspierają inicjatywy młodzieżowe.

MS/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy