Granty na poprawę bezpieczeństwa

Po raz pierwszy Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyznała granty dla inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak poinformował Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa i zarazem przewodniczący OWRBRD, w rozstrzygniętym w maju konkursie przyznano dofinansowanie w kwocie niemal 96 tys. złotych piętnastu spośród osiemnastu ubiegających się podmiotów. Są wśród nich szkoły i przedszkola, stowarzyszenia, media. Największą dotację, w kwocie 9.999 złotych, otrzymał Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu. Szymon Ogłaza mówił, iż granty wykorzystane głównie zostaną na organizacje rozmaitych turniejów popularyzujących kwestie bezpieczeństwa drogowego, a także na doposażenie miasteczek ruchu drogowego.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu otrzymała grant w wysokości 9,5 tys. złotych na wyposażenie sali audiowizualnej, w której znajdą się fantomy, defibrylatory, maseczki do ćwiczeń sztucznego oddychania.

– Cieszymy się, że konkurs grantowy, choć przeprowadzony po raz pierwszy, cieszył się dużym zainteresowaniem. Będziemy tę inicjatywę w przyszłości kontynuować, bo ma ona znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa – zapowiedział Szymon Ogłaza.

MS

Informacja o przyznanych grantach

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy